| Nyhed

Roskilde Universitet bliver medlem af videns- og erhvervsklynge for finansteknologi

Copenhagen Fintech bliver den 7. videns- og erhvervsklynge, som Roskilde Universitet er medlem af.
Kreditkort og computer
Foto: Colourbox

 

Roskilde Universitet er blevet medlem af videns- og erhvervsklyngen Copenhagen Fintech. Universitetet kommer til at indgå i Copenhagen Fintech med aktiviteter, der involverer både forskere og studerende. Det kan for eksempel være inden for områder som: Finansiel inklusion, bæredygtig finansiering, forretningsforståelse og markedsanalyse, etik, data og algoritmer.

Copenhagen Fintech er en videns- og erhvervsklynge for finans og finansteknologi og er en af 13 klynger i Danmark.

"Området fintech er i rivende udvikling i disse år. Vi er som et samfundsengageret, tværfagligt universitet glade for at kunne bidrage til området med forskningsbaseret viden inden for en bred vifte af temaer – lige fra udviklingen af nye teknologiske infrastrukturer til spørgsmålet om, hvordan nye digitale løsninger forandrer markeder, organisationer og samspilsformer. Vi håber, at medlemskabet af Copenhagen Fintech bliver afsættet for nye virksomhedssamarbejder i vores egen region – og for deltagelse i fælles initiativer der rækker ud til nationale og internationale netværk," siger prorektor på Roskilde Universitet Peter Kjær.

Hos Copenhagen Fintech er der også glæde over partnerskabet.

”Vi er meget stolte over at få Roskilde Universitet med som partner i Copenhagen Fintech. RUC har en lang tradition for tværfagligt samarbejde, som vi ser frem til at bringe i spil for det danske fintech community," siger Thomas Krogh Jensen, CEO for Copenhagen Fintech.

Udover Copenhagen Fintech er Roskilde Universitet medlem af Energy Cluster Denmark, CLEAN – Danmarks miljøklynge, Food & Bio Cluster Denmark, Danish Life Science Cluster, We Build Denmark og DigitalLead.

Klyngerne er støttet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Læs mere om Roskilde Universitets medlemskab af klynger.