| Nyhed

Rektor: Vi skal blive ved med at være modige og gøre en forskel i samfundet

Hanne Leth Andersen fylder 60 år på lørdag. I den anledning har vi stillet hende nogle spørgsmål om, hvad der driver hende – og om ledelse og universiteternes fremtid.
Hanne Leth Andersen
Rektor Hanne Leth Andersen. Foto: Peter Jarvad.


Hvad brænder du for?

- Jeg brænder for uddannelse og mellemmenneskelig forståelse. For et civiliseret samfund med respekt for naturen og dens enorme diversitet – og dermed også for hinanden i vores diversitet. Jeg er optaget af at få fagligheder og mennesker til at spille sammen, så man bruger hinandens styrker. Når det gælder uddannelse, er mit hjerteblod de pædagogiske principper, som er kendetegnende for Roskilde Universitet – der lærer de studerende at tænke selv, samarbejde og lytte til hinanden. Og som ved at arbejde med problemformulering bygger så stærkt og direkte ind i uddannelsen. For unge mennesker i dag vil jo noget med verden.

Du har været leder i mange år, de seneste 8 år som rektor på Roskilde Universitet - hvad er god ledelse for dig?

- En dygtig leder kan overskue komplekse sammenhænge, finde den røde tråd og formidle den. Ledelse handler om dialog og samarbejde, og så skal man både kunne indgå kompromiser og stå fast. Man skal bruge sig selv meget, og lære at bruge sine egne styrker, og at kompensere for sine svagheder. Men ligeså vigtigt: Ledere skal ikke være ens.

- Der er en generel antagelse af, at man skal have en teknisk-naturvidenskabelig eller økonomisk uddannelse for at blive leder. Men der er i virkeligheden brug for flere humanister i ledelse. God ledelse handler også om kulturforståelse og anerkendelse. Det er nogle andre kompetencer, der er brug for. Jeg tror fx, at verdenslitteraturen giver kulturforståelse og indsigt i menneskers adfærd. Jeg mener, humanister skal bidrage mere til ledelse, og toplederen kan fint være humanisten.

RUC baggrundsgrafik
Hanne Leth Andersen

"Det er stadig kun Roskilde Universitet, der konsekvent anvender problemorienteret projektlæring som arbejdsform, og ikke blot som en eksamensform oven på et semester med forelæsninger. Det giver vores kandidater unikke kompetencer."

Hanne Leth Andersen
Hanne Leth Andersen har været rektor på Roskilde Universitet siden 2014. Foto: Peter Jarvad.

Kort om Hanne Leth Andersen

  • Mag.art. i romansk filologi, ph.d. i fransk sprog
  • Professor i universitetspædagogik
  • Har været medlem af en lang række ekspertgrupper og udvalg. Har bl.a. været formand for den arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet, der kom med anbefalinger til en national sprogstrategi, og medlem af regeringens ekspertudvalg for karakterskalaen.
  • Udnævnt til ridder af Æreslegionen i Frankrig, Légion d'honneur - det er Frankrigs højeste orden. 
  • Formand for den internationale bedømmelseskomité Nouveau Cursus Universitaires, der i 2017-2018 forestod udvælgelsen af fyrtårnsprojekter for den franske stat, til udvikling af universitetsuddannelserne i Frankrig. Samlet blev projekterne støttet med 1,9 mia. kr. af det franske ministerium for videregående uddannelse, forskning og innovation.
  • Sideløbende med sit virke som rektor har hun udgivet en række forskningsartikler og bøger om uddannelsessystemet, kvalitet, nytte og dannelse, eksamen og sprogundervisning.