| Nyhed

Rektor: Omsorg er et fælles ansvar

Omstillingen til en ny, digital hverdag under coronakrisen kan ramme nogle studerende hårdt, og det stiller nye krav til universiteterne og de studerendes fællesskab
Hanne Leth Andersen
Undervisere, studievejledning og studenterrådgivning gør alt for at nå ud og støtte alle studerende i relation til nye eksamensformer, skriver rektor.

Den usikkerhed og isolation, som I studerende oplever i øjeblikket, er en af universiteternes største udfordringer lige nu.

Mange af jer har svært ved at tackle den usikkerhed, der opstår i forbindelse med nedlukningen af uddannelsesinstitutionerne, og isolationen påvirker jer ekstra meget. Afkoblingen fra det daglige studiemiljø og ens medstuderende kan give en følelse af ensomhed og give sig udslag i afmagt eller overdreven bekymring.

Uventede udfordringer

Studenterrådgivningen rapporterer om, at nogle af jer i disse uger har problemer med at strukturere hverdagen, finde motivation og mentalt overskud til at fokusere på studiet; og om unge, der overlæser og bliver nervøse og usikre.

Samtidig har I ikke alle lige let ved at få udbytte af omstillingen til online undervisning – ligesom sandsynligheden for pludselig at skulle til online eksamen påvirker nogle af jer mere end andre.

Det samme gælder eksamen. Når eksamen går online, giver det uventede muligheder og udvikler nye vigtige kompetencer – for nogle af jer. Men det kan også give uventede udfordringer for andre af jer. Og eksamen kan i forvejen være angstprovokerende.

Online undervisning og eksamen giver muligheder for at udvikle nye kompetencer, men samtidig skal man ikke eksperimentere mere end I studerende kan nå at følge med. Nye eksamensformer kræver et minimum af træning, hvis bedømmelsen skal være gyldig og tilregnelig.

Nogle studerende føler sig hægtet af, når en mundtlig eksamen pludselig bliver vekslet til en skriftlig opgave, andre har svært ved at klare usikkerheden ved udsigten til at skulle gå til mundtlig online-eksamen. Er det mit ansvar hvis teknologien svigter, og hvordan klarer jeg at kommunikere via skærmen med brug af PowerPoint og grafer?

Vi forsøger at hjælpe jer, så godt vi kan

Derfor gør undervisere, studievejledning og studenterrådgivning alt for at nå ud og støtte alle studerende i relation til nye eksamensformer.

De danske universiteter koordinerer i disse uger arbejdet med at tilpasse undervisnings- og eksamensformer til den nye virkelighed, så de studerende oplever at deres uddannelse har den kvalitet den skal have – men det er krævende for alle parter. For at støtte processerne for alle sættes der gang i særlige træningstiltag (webinars) for at både vejledere og studerende kan få mest muligt ud af interaktionen via de nye digitale mødefora; der etableres mødesteder for de studerende og der informeres så bredt som muligt om den supplerende vejledning hos studievejledning, studenterrådgivning og universitetspræst. Som rektorer er det vores ansvar at sikre de bedste betingelser for dette arbejde. Kunne vi gøre det endnu bedre? Utvivlsomt.

4 gode råd

Men ikke mindre vigtigt er det, at I som studerende støtter hinanden. Mine råd til jer er:

  • Hold kontakten med hinanden. Det gælder i jeres projektgrupper, men også i forhold til andre medstuderende. Arbejd i grupper om forberedelse af undervisning, tekstlæsning, skriveøvelser, feedback på oplæg eller tekster.
  • Tag del i sociale online tiltag. Kontakt jeres medstuderende – også nogle af dem I ikke kender så godt. En kop virtuel kaffe kan gøre underværker. Og fredagsbaren er også gået online!
  • Coronakrisen rammer alle forskelligt. Bær over med hinanden og hjælp hinanden.
  • Tro på jer selv. Det her er noget, I kan komme igennem – både personligt og professionelt.

Vi skal igennem krisen med fælles ansvar og omsorg for hinanden – også på universiteterne.

Mere information:

For yderlige information kontakt rekor Hanne Leth Andersen, e-mail: ha@ruc.dk