| Nyhed

Rektor i årsfesttale: ”Roskilde Universitet har en særlig opgave i at styrke regionen”

Roskilde Universitets regionale rolle tages alvorligt af hele universitet, sagde RUC’s rektor i sin tale ved årsfesten. Vi bringer en bearbejdet/kortere version af talen, som også har været bragt hos Sjællandske Medier den 18. september 2021.
Rektor Hanne Leth Andersen holder tale ved årsfest 2021
Rektor Hanne Leth Andersen sagde bl.a. i sin årsfesttale, at Roskilde Universitet på mange måder er kommet stærkt ud på den anden side af nedlukningerne: ”Corona har virkelig vist os, hvor vigtig en plads universiteterne har i samfundet. Jeg er stolt af, hvordan ikke mindst forskere fra RUC bidrager til tidens udfordringer og til samfundets aktuelle debatter på baggrund af deres ekspertviden og indsigt.”

 

Hjerteligt velkommen til Roskilde Universitet. Vi er rigtig glade for at I er mødt op for at fejre universitetet. Og så er det jo i år en helt særlig glæde at kunne være til stede på campus.

Corona har virkelig vist os, hvor vigtig en plads universiteterne har i samfundet. Jeg er stolt af hvordan ikke mindst forskere fra RUC bidrager til tidens udfordringer og til samfundets aktuelle debatter på baggrund af deres ekspertviden og indsigt.

Og som det eneste universitet med hjemsted i Region Sjælland, har Roskilde Universitet en særlig opgave i at styrke regionen.  Vi har allerede mange aktiviteter i gang i regionen. Fx samarbejder RUC og hospitalerne i Region Sjælland om en biomedicinsk uddannelse, og et andet fælles projekt har fokus på genanvendelse af plast.  De seneste år er indsatsen i regionen blevet systematiseret og mere synligt for omverdenen. Men vi skal blive endnu mere synlige og intensivere samarbejdet med virksomheder og organisationer. Og de 20 mio. kr. fra regeringen til vores erhvervsklyngeindsats bidrager til at muliggøre dette.  

Roskilde Universitets regionale rolle tages alvorligt af hele universitet. Og vores studerende kommer tættere på regionen når vi har projektopstart i Nykøbing Falster, specialesamarbejde i Roskilde eller grøn praktik i Lejre. Og vi arbejder med modeller for hvordan vi kan tilbyde kandidatuddannelser ude i regionen og dermed allerede under den sidste del af uddannelsen bringe de studerende tæt på deres første job. Det er kompetenceopbygning i virkeligheden.

Det er vigtigt at vi som universitetet hele tiden udvikler os og skaber optimale vilkår for de studerende og deres udvikling. Jeg er glad for, at vi med vores reform af kandidatuddannelserne kommer til at tilbyde nye sammenhængende tværfaglige uddannelser, som kan give de studerende en tydeligere ramme for deres uddannelse. RUC har fået anerkendelse for vores omfattende reform, fra eksterne partnere, censorformandsskaber og fra vores ministerium. Det er et stort og vigtigt skridt vi har taget.

Det er benhårdt arbejde at gå fra mere end 150 kandidatkombinationer til 30 sammenhængende tværfaglige uddannelser. Men RUC’s kandidaters faglige profiler bliver mere distinkte, og det gavner dem når de skal bruge deres eksamensbevis på arbejdsmarkedet.

I denne sammenhæng skylder vi stor tak til vores samarbejdspartnere, ikke mindst vores aftagerpaneler, men også vores region og de mange kommuner og virksomheder i regionen som vi har samarbejdsaftaler med.

Men fundamentet for uddannelserne er og bliver forskningen. Og RUC har heldigvis ualmindeligt stærke og engagerede forskere der stiller op når der er behov for at forstå samfundets store udfordringer. Og som er ualmindeligt dygtige til det. I den sammenhæng vil jeg gerne lykønske Lektor Viggo Andreasen og Professor Lone Simonsen der i år har modtaget RUC’s forskningsformidlingspris. Lone har endda også modtaget den nationale forskningsformidlingspris der uddeles af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Jeg vil også gerne lykønske lektor Mikkel Bille og endnu engang lektor Viggo Andreasen som modtog begge Dansk Magisterforenings to Forskningspriser her i 2021 for deres professionelle formidling. Vi er stolte af jer, I gør det fantastisk. I det hele taget vil jeg gerne takke alle forskere der formidler deres arbejde – i videnskabelige artikler, i kronikker, i Deadline på DR eller i interviews på P1 og på diverse digitale platforme – I er med til at vise hvad RUC har at tilbyde sin omverden.

Jeg vil også lykønske årets modtager af RUC’s undervisningspris, it-pædagogisk konsulent Thomas Køier Jakobsen. Thomas har været uundværlig for mange undervisere i forhold til at anvende digitale platforme og værktøjer.

Der er meget at glæde sig over, og vi er på mange måder kommet stærkt ud på den anden side af nedlukningerne. Jeg vil gerne sige tak til alle på RUC. I har udvist både stor arbejdsomhed, kreativitet og viljestyrke i en meget udfordrende periode. Og tak til alle samarbejdspartnere og venner af RUC. Jeres opbakning og vilje til nytænkning er helt uundværlig og meget påskønnet.

Rigtig god årsfest!