| Nyhed

Rektor: Danmark har brug for RUC's kandidater

RUC uddanner hvert år dygtige kandidater, som danske virksomheder og organisationer efterspørger, skriver rektor som svar på kritik fra Dansk Erhverv.
Hanne Leth Andersen
RUC er kendt for at være progressiv og uddanne kandidater, som kan skabe innovation og nytænkning. Det skal vi fortsætte med, skriver Hanne Leth Andersen. Pressefoto fra tiltrædelsesforelæsning som rektor.

Debatindlæg bragt i Politiken d. 13. august 2020.

Dansk Erhvervs Mads Eriksen retter i Politiken en ret voldsom kritik mod RUC. Vi er glade for, at Dansk Erhverv engagerer sig i at påpege, hvor vi kunne gøre det bedre, og selvfølgelig også fordi Eriksen anerkender RUC's særlige uddannelsesmodel.

Men visse dele af kritikken er vi alligevel nødt til at give tilbage på. Anledningen for Eriksens indlæg er, at RUC's ansøgertal i år er gået 5 procent tilbage.

Tallet dækker over, at 89 færre personer har haft en uddannelse på RUC som deres førsteprioritet i år sammenlignet med 2019. Selv om tilbagegangen er lille, er vi i gang med en analyse af årets ansøgermønster, for det er vigtig viden for os. Søgningen har ligget stabilt de seneste år, og vi har haft år med god fremgang, hvor andre gik tilbage.

Personligt tror jeg, at dette års ansøgertal hænger sammen med coronakrisen. I krisetider vælger de unge mere traditionelle, klassiske uddannelser, og set i det lys er det naturligt, at RUC med sin mere eksperimenterende og nytænkende profil oplever en lille tilbagegang i år.

Lidt mere jordnært betyder geografi desværre også noget for unge, der skal vælge uddannelse, selv om der kun er 22 minutters transport fra København H til Roskilde Universitet.

Vi arbejder også målrettet på at optage flere unge fra Region Sjælland, som har lyst til at blive boende i regionen og dermed styrke uddannelsesniveauet her.

Det er værd at bemærke, at den største procentvise vækst i ansøgerantal til RUC's uddannelser i år er sket på naturvidenskab og det humanistisk-teknologiske område. Det er meget glædeligt med denne stigning, men den bliver ikke synlig, når man ser på universitetet som helhed.

Ikke alt talent afspejles i karaktergennemsnit

Eriksen efterspørger minimumskrav til de studerende - f. eks. et gennemsnit på 7. RUC's kvotienter på humaniora og samfundsvidenskab har de seneste år ligget mellem 6 og 8 (og mellem 9 og 10 på Journalistik). I år er snittet faldet lidt - og på nogle af vores uddannelser overvejer vi derfor at indføre et slags minimumskrav, ligesom man har gjort på andre universiteter. F. eks. således at alle, der søger ind via kvote 1, minimum skal have et gennemsnit på 7, mens dem med snit herunder skal søge ind via kvote 2.

Man skal huske, at det ikke er alt talent, der afspejles i et gennemsnit. På RUC lægger vi vægt på diversitet, fordi vi ved, at de studerende lærer mere ved at samarbejde med nogle, der ikke ligner dem selv - og fordi det kræver forskellighed at skabe nytænkning og innovation. Så vi skal også se på alternative måder at optage på. Mads Eriksen og jeg har da også tidligere i et fælles debatindlæg i Politiken faktisk anbefalet en ændring af optagelsessystemet, således at man optog på baggrund af karakterer i relevante fag.

Samtidig er det vigtigt at påpege, at over tid er beskæftigelsesgraden for kandidater fra RUC på niveau med kandidater fra de øvrige universiteter

Ny uddannelsesreform

Hvad angår ledigheden for nyuddannede, er det rigtigt, at vi har en udfordring på RUC. Vi har igangsat en omfattende uddannelsesreform, hvor vi skærper uddannelsernes profiler, får betydeligt færre titler og tydeliggør både for studerende og for arbejdsgivere, hvad man får med en uddannelse fra RUC. Samtidig er det vigtigt at påpege, at over tid er beskæftigelsesgraden for kandidater fra RUC på niveau med kandidater fra de øvrige universiteter.

Men det skal gå hurtigere, og den bedste måde at få kandidater i job på er samarbejde med erhvervslivet, som også har en del af ansvaret for at få de unge ud og skabe forandring, ikke mindst i de mange små og mellemstore virksomheder. Derfor er vi glade for, at Dansk Erhverv lægger op til mere samarbejde.

RUC skaber innovation og nytænkning

RUC har en vigtig plads i universitetslandskabet. Det anerkender de fleste, også Mads Eriksen, som selv har en kandidatgrad fra RUC. Som han rigtigt skriver, så er hele pointen med RUC's model at uddanne kritiske, selvstændige og kreative dimittender, som kan alt det, algoritmerne ikke evner. Vi har en helt unik og internationalt anerkendt uddannelsesmodel - og er som det eneste danske universitet med i en ny, europæisk uddannelsesalliance for progressive universiteter - finansieret af EU. Det bekræfter vores position.

RUC er kendt for at være progressiv og uddanne kandidater, som kan skabe innovation og nytænkning.

Det skal vi fortsætte med. Og vi er stolte af, at mange af disse kandidater i dag sidder i gode og indflydelsesrige job rundt om i hele Danmark.

 

Kontaktinformation 

For yderligere information kontakt rektor Hanne Leth Andersen, e-mail: ha@ruc.dk.