| Nyhed

Professor i miljøbiologi udnævnt til ridder af Dannebrogordenen

Professor ved Roskilde Universitet Benni Winding Hansen modtager Dannebrogordenen for sin forskning i vandlopper i menneskets tjeneste.
Benni Winding
Benni Winding Hansen, professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø. Pressefoto.


Igennem en mere end 30 års karriere har professor Benni Winding Hansen bidraget til vigtig viden om vandloppers fysiologi, biologi og økologi i verdenshavene. Hans arbejde bliver nu belønnet af Dronning Margrethe, idet han bliver udnævnt til Ridder af Dannebrogordenen d. 15. september 2018.

Benni Winding Hansen har i hele sin akademiske karriere forsket i vandloppers betydning som fiskelarveføde. Hovedformålet har været at kortlægge dannelsen af potentielt fiskelarveføde til fisk, der lever i havet. De sidste mere end 10 år har Benni Winding Hansens forskningsgruppe koncentreret sig om at studere vandlopper, der dyrkes i laboratoriekulturer - med henblik på at kunne masseproducere disse dyr i fiskeopdræt-industrien.

"Der er et stort behov for fiskeprotein og fisk på verdensplan. Hvis man skal imødekomme behovene, er man nødt til i langt højere grad at satse på dambrug. Her spiller vandlopper en helt central rolle," fortæller Benni Winding Hansen.  

Benni Winding Hansens forskningsgruppe er anerkendt for dens forskning. På baggrund af flere større forskningsprojekter finansieret af Danmarks Innovationsfond har gruppen således kortlagt effekterne af stort set alle betydende faktorer for opdræt af vandlopper. På den baggrund er man nu tættere på muligheden for en industriel produktion af vandlopper.
 

Vandloppe - fotograf Minh T.T. Vu
Sådan ser en vandloppe - som spiller en vigtig rolle som fiskelarveføde - ud helt tæt på. Foto: Minh T. T. Vu.