| Nyhed

Pædagogisk konsulent modtager RUC’s undervisningspris

Thomas Køier Jakobsen modtager RUC’s undervisningspris for sin indsats i forbindelse med omlægning af undervisning til digitale platforme i foråret 2020.
Thomas Krøjer Jakobsen, Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE).
"Thomas Køier Jakobsen har udvist stor samarbejdsånd og et uforligneligt engagement," siger RUC's rektor om prismodtageren.

 

Hvert år uddeler Roskilde Universitet RUC’s undervisningspris til en person eller en gruppe, der har gjort en særlig indsats for at fremme og styrke undervisningen og/eller læringsmiljøet på universitetet på en måde, der går i tråd med RUC’s særlige pædagogiske tilgang.

I år går prisen til pædagogisk konsulent og underviser Thomas Køier Jakobsen fra Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE).

RUC’s rektor Hanne Leth Andersen begrunder, hvorfor valget er faldet på Thomas Køier Jakobsen.

”Det seneste år har været en særlig periode, hvor en pandemi har vendt op og ned på mange ting. RUC’s undervisning har skullet omlægges fra fysisk undervisning på campus til digital undervisning hjemmefra, og vi har helt atypisk valgt at give undervisningsprisen til én person, som har været en koordinerende og understøttende drivkraft med hele RUC som gruppe. Thomas Køier Jakobsen har udvist stor samarbejdsånd og et uforligneligt engagement, ligesom han har stor pædagogisk og didaktisk fantasi og kreativitet – også i forhold til at få sin egen indsats til at nå så godt ud i undervisningsmiljøerne,” siger Hanne Leth Andersen på vegne af priskomitéen.

Fakta:

Med prisen følger 25.000 kr., som kan anvendes frit til videre udvikling, fx fælles skriveophold, studenterhjælp eller studierejse.

Priskomitéen består af:

De fire prodekaner for uddannelse Bodil Damgaard, Sune Lægaard, Annemette Palmqvist og Camilla Schmidt

Eva Bendix Petersen, professor og leder af Enheden for Akademisk Efteruddannelse (EAE)

Elisabeth Hvas, vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice

Hanne Leth Andersen, rektor på RUC