| Nyhed

Onlineværktøj hjælper unge med at finde kandidatuddannelse

Roskilde Universitet har udviklet onlineværktøjet ’Tjek din adgang’, som gør det let for studerende at finde ud af, hvilke kandidatuddannelser deres bacheloruddannelse giver adgang til. Det vækker blandt andet glæde på Professionshøjskolen Absalon.
Åbent hus for kandidatuddannelser
I februar 2023 var der åbent hus for Roskilde Universitets kandidatuddannelser. Uddannelsessøgende vil kunne bruge universitetets onlineværktøj 'Tjek din adgang' for at se, hvilke kandidatuddannelser deres bacheloruddannelse giver adgang til.


Når en studerende skal vælge kandidatuddannelse, har vedkommende brug for informationer om uddannelsens adgangskrav. Men det kan være uoverskueligt at finde og gennemlæse oplysninger fra hver enkelt uddannelse, man interesserer sig for.

Roskilde Universitet har udviklet et onlineværktøj, som gør det nemmere for studerende at se, hvilke af universitetets kandidatuddannelser deres bacheloruddannelse er forhåndsgodkendt til. Samtidig er det klart beskrevet, hvilke fagspecifikke krav hver kandidatuddannelse stiller, og hvis den studerendes bacheloruddannelse ikke er forhåndsgodkendt, viser værktøjet, hvilke faglige elementer der kræves for optag og eventuelle suppleringskrav.

Værktøjet, der hedder ’Tjek din adgang’, ligger på Roskilde Universitets hjemmeside.

Værktøjet tager udgangspunkt i den studerendes synsvinkel. Målet er at understøtte den enkelte studerendes proces med at vælge uddannelse og derigennem skabe tydelige overgange i uddannelsessystemet.

”Det er centralt for os at bidrage til at skabe tydelige adgangsveje mellem bachelor- og kandidatuddannelser på tværs af uddannelsesinstitutionerne. Et sammenhængende uddannelsessystem kan kun fungere, hvis der er fuld transparens og støtte til de studerende, der skal træffe en vigtig beslutning for deres fremtidige job og liv,” siger Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Andersen.


En god øjenåbner

’Tjek din adgang’ samler en lang række danske uddannelsesinstitutioner, der udbyder bacheloruddannelser. En af dem er Professionshøjskolen Absalon, hvor man har taget værktøjet til sig.

”For Absalons studerende er det nye værktøj en god øjenåbner for de mange kandidatuddannelser, de kan søge videre på. Ikke alle er klar over, hvor mange muligheder der er for at læse videre oven på en professionsbacheloruddannelse,” siger rektor for Professionshøjskolen Absalon Camilla Wang.

Også på KEA – Københavns Erhvervsøkonomi vækker værktøjet glæde.

Værktøjet er ikke kun gavnligt for studerende, som står over for at skulle vælge kandidatuddannelse. Det vil også kunne bruges ved valg af bacheloruddannelse, hvor den studerende kan se, hvilke videreuddannelsesmuligheder der findes efter endt bachelor.