| Nyhed

Økonomisk tilpasning på Roskilde Universitet

Universitetets økonomi er under pres. Bestyrelsen har nu godkendt en række initiativer, som skal bringe økonomien tilbage i balance.
Entrance to Roskilde University
Foto: Uffe Weng


Roskilde Universitets økonomi er lige som de øvrige universiteters økonomi under stort pres i disse år. Universitetsledelsen har derfor sat en række initiativer i værk de seneste måneder for at sikre økonomien. Der er bl.a. blevet indført ansættelsesstop og en række generelle besparelser på driften.

Disse tiltag har imidlertid vist sig ikke at være tilstrækkelige. Derfor gennemfører universitetet nu en række yderligere initiativer, som blev godkendt af bestyrelsen på seneste bestyrelsesmøde den 13. april. Initiativerne betyder bl.a., at der skal ske en reduktion i lønbudgettet på 18 mio. kr. årligt. Det svarer til nedlæggelse af cirka 31 årsværk. Stillingerne skal til dels findes via frivillige fratrædelser og vakante stillinger, som ikke genbesættes. Men det vil formentlig også vil blive nødvendigt med afskedigelser.

"Det er en meget ærgerlig situation at skulle sige farvel til gode kolleger. Men vi er nødt til at genskabe en balanceret økonomi, så vi også fremadrettet kan koncentrere os om vores kerneopgaver og de i øvrigt gode udviklingsspor, vi har omkring søgning, forskningsfinansiering og regionalt engagement," siger Peter Lauritzen, universitetsdirektør på Roskilde Universitet.

Udover besparelser på lønbudgettet indeholder initiativerne besparelser på den øvrige drift på 2 mio. kr. årligt samt et sparekatalog med yderligere konkrete besparelser på i alt 10 mio. kr. årligt.

Universitetets medarbejdere er i dag blevet orienteret om de økonomiske initiativer, som vil blive effektueret i de kommende måneder frem mod sommerferien.

Kontakt:

Pressechef Charlotte Konow, konow@ruc.dk, 50 50 95 01