| Nyhed

Nyt stort projekt skal hjælpe med at udvikle byer og landdistrikter på tværs af Femern Bælt

Et dansk-tysk samarbejde med Roskilde Universitet i spidsen skal afdække muligheder og udfordringer i Femern Bælt-regionen. Projektet skydes i gang med en tredages workshop i Stubbekøbing den 29. november.
Landkort
Et af de første konkrete initiativer i nyt dansk-tysk forsknings- og netværkssamarbejde bliver en tredages workshop fra den 29. november til 1. december i Stubbekøbing.


Hvordan kommer den fremtidige Femern Bælt-region til at se ud i forhold til turisme, bosætning og bæredygtig omstilling? Og hvordan kan de gamle historiske havnebyer få nyt liv? Det skal et nyt dansk-tysk forsknings- og netværkssamarbejde sætte spotlys på.

Bag initiativet ’Fehmern BELT Region – Plan & Netværksinitiativ’ står Roskilde Universitet, Technische Hochschule Lübeck og tegnestuen Rural Agency. Parterne er drevet af en fælles vision om en ny tilgang til by- og landdistriktsudvikling i Femern Bælt-regionen, der strækker sig fra Køge til Lübeck.

”Den kommende Femern-forbindelse er en unik mulighed for at se regionen på hver side af Femern Bælt i et nyt lys. Vi vil afdække potentialet i hele regionen og skabe overblik over lokale udviklingsmuligheder – i stedet for blot at se Femern-forbindelsen som et fast-track mellem Hamborg og København,” siger postdoc på Roskilde Universitet, Majken Toftager Larsen, som er projektleder i Femern-Bælt-initiativet.
 

Vision for fremtidens Stubbekøbing

Ud over at skabe en fælles og lokalt forankret vision for Femern Bælt-regionen er ambitionen også at skabe et dansk-tysk netværk for planlægningsmyndigheder og andre relevante aktører, så der kan skabes mere samarbejde og inspiration på tværs af grænsen.

”Regionens aktører har i høj grad mulighed for at give indspil til hvilke spørgsmål, der skal tages op. Vi inviterer både myndigheder, interesseorganisationer, borgere og virksomheder til at være med,” siger Majken Toftager Larsen.

Et af de første konkrete initiativer bliver en tredages workshop fra den 29. november til 1. december i Stubbekøbing. Den afholdes i samarbejde med den erhvervsdrivende fond 4850 og Guldborgsund Kommune.

Her vil 38 studerende fra planlæggeruddannelser på Roskilde Universitet og Technische Hochschule Lübeck lave feltundersøgelser og komme med forslag til udviklingsstrategier for Stubbekøbing i dialog med lokale aktører. De tyske studerende vil bidrage med erfaringer fra havneudviklingen i den nordtyske by Neustadt, hvor de har arbejdet med løsning af lignende problematikker siden foråret.

’Fehmern Belt Region – Plan og Netværksinititativ’ er støttet af EU's ’Interreg 6A Tyskland-Danmark-program’ og du kan læse mere om projektet her:
https://www.beltplatform.org/ og https://www.interreg-de-dk.eu/dk/projekter-og-resultater/vores-projekter/enkeltvisning-projekter/the-belt/