| Nyhed

Nyt forskningscenter vil belyse, hvordan stater navigerer i en foranderlig international orden

Nyt RUC-center vil bruge historien til at perspektivere og give en bedre forståelse af, hvordan man kan tænke over aktuelle interstatslige udfordringer.
RUC


Ved et arrangement den 19. april markerede Det Udenrigspolitiske Selskab etableringen af det nye Centre for Statecraft and International Order ved Roskilde Universitet. 

Centret, der har 11 forskere tilknyttet, har som hovedformål at producere forskning i verdensklasse, der trækker på historien for at forstå, hvordan diplomater og andre aktører navigerer i en kompleks og foranderlig international orden. 

”Det er nok ikke alle, der kender ordet ’statecraft’. Men i gamle dage havde vi begrebet ’statskunst’. Man underviste i det på Sorø Akademi, dengang da det var et universitet. Ordet er gået lidt i glemmebogen, men emnet har aldrig været vigtigere. Centerets forskere fokuserer på, hvordan man bruger statens ressourcer til at fremme internationale dagsordener,” fortæller Laust Schouenborg, som er lektor ved Roskilde Universitet og leder af det nye center.

Ambitionen er at bruge historien til at forstå og nuancere de problemstillinger, som vores beslutningstagere står overfor i dag. Ved lanceringen den 19. april holdt tre af centerets forskere oplæg om blandt andet fredsaftaler, nedrustning og etableringen af den Internationale Straffedomstol.

”Vi berører nogle højaktuelle emner – fx i forhold til Rusland- og Kinaproblematikken. I 1990’erne var der en mere positiv fortælling om de vestlige idealers udbredning, men efter finanskrisen er den fortælling blevet udfordret,” siger Laust Schouenborg.

Og han fortsætter:

”Da Trump kom til magten – og efter nye valg og strømninger i flere europæiske lande – ser vi nu en ny udvikling præget af ’disorder’ frem for ’order’. Måske man endda kan spore det tilbage til 11. september og den efterfølgende invasion af Irak,” siger han.

Kombination af historie og international politik

RUC-lektoren understreger, at centeret ikke vil fungere som en tænketank. Formålet er ikke at komme med policy-anbefalinger, men at skabe perspektiver og nuancer via forskning.

”Det der kendetegner forskergruppen på RUC er, at vi bevæger os i snitfladen mellem historie og international politik. Det er også det, vi er kendt for internationalt, og mange af forskerne underviser ligesom mig på kandidatuddannelsen i International Politics and Governance,” siger Laust Schouenborg.

Centre for Statecraft and International Order vil have fire overordnede forskningsprogrammer. De er:

1.    The Legal Foundations of International Order Programme
2.    The Alfred Vagts Programme on Defence, Diplomacy and International Order
3.    The Programme on Past, Present and Alternative International Orders
4.    Between Statecraft and Global Governance: The Programme on International Bureaucrats and Order Making

Hvert program søger selvstændige midler og samarbejder på tværs. Det er desuden ambitionen, at centeret skal være en del af et større britisk netværk inden for området. Blandt andet derfor er der to advisory boards tilknyttet – et dansk og et internationalt.

Det danske advisory board består både af akademikere og praktikere – herunder dekanen for Forsvarsakademiet, UM-direktøren for udenrigspolitik og forhenværende EU-kommissær og minister Connie Hedegaard. Det internationale board består udelukkende af akademikere.

”Idéen er, at vi gennem disse boards skal udbrede kendskabet til vores forskning. Og udover lanceringsarrangementet i april vil vi også fremadrettet arrangere events sammen med Det Udenrigspolitiske Selskab,” slutter Laust Schouenborg.