| Nyhed

Ny forskning undersøger sprogbrugen i retssager om voldtægt

Dansk sprogforsker har fået unik adgang til lydoptagelser fra retssager om voldtægt. Den særlige sprogbrug i voldtægtssager er undersøgt indgående i bl.a. amerikansk og britisk sammenhæng, men det er første gang, at nogen laver sprogvidenskabelig forskning i danske voldtægtssager.
Sune Sønderberg Mortensen
Lektor i dansk sprog Sune Sønderberg Mortensen. Pressefoto: Roskilde Universitet/Uffe Weng.


Tidligere forskning har vist, at sproget kan få afgørende betydning, når der skal fældes dom i en retssag. Nu skal ny forskning se nærmere på sprogbrug i voldtægtssager.

Kampen om den mest overbevisende fortælling i retten er tilspidset i voldtægtssager. Og den kan være særligt tilspidset i de voldtægtssager, hvor stridspunktet ikke er, hvem gerningsmanden er, eller hvorvidt der har fundet en seksuel handling sted, men om handlingen faktisk var en voldtægt eller blot samtykkebaseret sex. I sådanne kontaktvoldtægtssager, som er de mest udbredte i Danmark, er der sjældent afgørende fysiske beviser til rådighed, og retssagerne bliver ofte påstand-mod-påstand-forhandlinger af sagforhold, ansvar, identitet og troværdighed.

”Sprogbrug i voldtægtssager har igennem årtier været kendt som et eksempel på en aggressions- og dominanspræget angelsaksisk retskultur, hvor voldtægtsofres forklaringer, identitet og adfærd udstilles, seksualiseres og udnyttes strategisk i retssalen,” fortæller lektor i dansk sprog på Roskilde Universitet Sune Sønderberg Mortensen, der som den første forsker er i gang med at undersøge sprogbrug i danske voldtægtssager.

”Retssager i Danmark adskiller sig på flere måder fra den konfrontatoriske og teatralske atmosfære, vi kender fra eksempelvis amerikanske retssalsdramaer – både de fiktive og de virkelige. Men selve den opgave, som anklagere og forsvarsadvokater står med i vores retssale, behøver ikke at være meget anderledes. I en voldtægtssag skal anklageren sammenstykke en troværdig fortælling om et overgreb – en seksuel handling uden samtykke. Og så skal retten og navnlig forsvarsadvokaten efterprøve troværdigheden og rimeligheden i anklagen ved at afsøge og tydeliggøre mulige svagheder og inkonsistenser og ved at opstille modfortællinger,” påpeger han.

Portræt af Sune Sønderberg Mortensen i retssal

Sune Sønderberg

Sune Sønderberg Mortensen

FAKTA

Sune Sønderberg Mortensen og Trine Lizette Djurhuus Glud har præsenteret de foreløbige resultater ved forskningsarrangementer på Roskilde Universitet og Københavns Universitet og planlægger foredrag for dommere og andre aktører i retsvæsenet om sproglige perspektiver på voldtægtssager. De er desuden i færd med at udarbejde en videnskabelig artikel på baggrund af resultaterne.

Sune Sønderberg Mortensen er lektor på Dansk ved Roskilde Universitet og har en ph.d. i dansk funktionel grammatik fra Københavns Universitet. Hans forskning omfatter strukturel-funktionel sprogbeskrivelse og sprogbrugsanalyse, heriblandt et særligt fokus på sprogbrug i danske retssager.

Trine Lizette Djurhuus Glud er cand.mag. i dansk og psykologi fra Roskilde Universitet og arbejder som oversætter og ekstern redaktør. Hun har beskæftiget sig med sprogbrugen i voldtægtssager gennem bl.a. projektarbejde, speciale og forskningssamarbejde på RUC.

Læs mere på retslingvistik.dk