Ny forskning i virksomheders transaktionsomkostninger ved at løse opgaver for det offentlige og det private

Transaktionsomkostninger ved salg til henholdsvis det offentlige og det private er undersøgt for rådgivningsbranchen, byggebranchen og inden for IT-branchen. Det er, så vidt vides, den første undersøgelse nogensinde, som sammenligner virksomhedernes transaktionsomkostninger ved løsning af opgaver for det offentlige og det private.
TC ved salg til offentlige og private


De foreløbige resultater af undersøgelsen viser nogle forholdsvis klare forskelle mellem salg til det offentlige og det private inden for nogle brancher. Der findes ikke et objektivt svar på, om det er små eller store forskelle inden for rådgivningsbranchen og byggebranchen (ingen forskel inden for IT-branchen).

”Mit eget bud på en tolkning er, at det er interessant og vigtigt, at vi ser disse forskelle, og at det kan indikere, at det offentlige kan lære noget fra det private. Samtidig ville vores forhåndshypotese også være, at omkostningerne er højere i det offentlige, fordi der er flere formelle proces- og dokumentationskrav, og i det lys er det også et interessant og vigtigt resultat, at forskellene ikke er større, end de er. Det er billigere at byde på og løse rådgivnings- og byggeopgaver for det private end for det offentlige, men det er lidt overraskende, at forskellene ikke er større. Det fortæller os måske noget om, at transaktionsomkostninger af en vis størrelse formentlig er uundgåelige, når der indgås kontrakter, og at forskellene ikke er større, indikerer måske, at det nok kan koste en del at byde på en offentlig opgave, men at det også kan være en betydelig opgave at gøre det tilsvarende for private kunder,” forklarer professor (mso) Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet, der har stået i spidsen for undersøgelsen.

De beskrivende resultater af undersøgelsen er opdelt på de tre brancher og findes i linket herunder. Alle deltagende virksomheder har modtaget en invitation til at deltage, og svarraten er lidt over 20 %, hvoraf ca. 55 % af besvarelserne er fuldstændige. Undersøgelsen omfatter derfor ca. 300 brugbare besvarelser, heraf flest for rådgivningsbranchen og byggebranchen og lidt færre for IT-branchen. Det er inden for alle tre brancher tilstrækkeligt til at sammenligne virksomhedernes transaktionsomkostninger på tværs af salg til det offentlige og det private metodemæssigt tilfredsstillende.

De statistiske test og dybere analyser er ikke kørt endnu, men de omtalte resultater betegner forskerne som umiddelbart robuste ift. at tale om forskelle mellem salg til det offentlige og det private. Derimod vil der andre steder i undersøgelsen – fx dem om specifikke aktiviteter i tilbuds- eller leveringsfasen – ses en række forholdsvis små forskelle, som sandsynligvis ikke er statistisk robuste og derfor meget sandsynligt kan være resultatet af statistiske tilfældigheder.

Link til undersøgelsesresultater


Kontakt

For mere information kontakt professor (MSO) Ole Helby Petersen, olehp@ruc.dk