| Nyhed

Ny bog udforsker samspillet mellem etik og jura på det bioretlige område

I en ny bog vil professor Thomas Søbirk Petersen og hans medforfatter vise, hvordan samarbejdet mellem jura og moralfilosofi er nødvendigt i vurderingen af lovgivning inden for en række meget aktuelle temaer.
Professor Janne Rothmar Hermann og professor Thomas Søbirk Petersen.
Forfatterne Janne Rothmar Hermann, professor i sundhedsret ved Københavns Universitet, og Thomas Søbirk Petersen, professor i etik ved Roskilde Universitet.


Det har stor betydning for menneskers liv og livskvalitet, hvordan samfundet stiller sig i forhold til aktuelle emner som eksempelvis abort, fertilitetsbehandling, organdonation, aktiv dødshjælp og surrogatmoderskab.

Samtidig er det temaer, hvor ret og etik i høj grad overlapper hinanden.

Det er omdrejningspunktet for den nye bog 'Bioret og bioetik', som professor i etik, Thomas Søbirk Petersen, fra Roskilde Universitet og professor i sundhedsret, Janne Rothmar Hermann, fra Københavns Universitet har skrevet.

"Det er en bog, der viser, hvor vigtigt samarbejdet mellem jura og moralfilosofi er, når vi ønsker at forbedre beslutningsgrundlaget for komplicerede emner som de nævnte. Hvordan lovgivningen - som typisk er baseret på etiske og moralfilosofiske overvejelser - er på disse områder, kan have livsvigtig betydning for mange menneskers liv og død," siger Thomas Søbirk Petersen.


Forbedre beslutningsgrundlag for lovgivning

Forfatterne påpeger, hvordan etikken spiller en afgørende rolle i etableringen af love og kan kvalificere retspolitiske overvejelser. Målet med bogen er at være med til at forklare, hvorfor lovgivningen ser ud, som den gør.

"Vi ønsker også at være med til at forbedre beslutningsgrundlaget for lovgivningen vedrørende disse emner ved at præsentere og kritisk diskutere argumenter i debatten og faglitteraturen," siger Thomas Søbirk Petersen.

Bogen 'Bioret og bioetik' henvender sig til jurastuderende, filosofistuderende og andre, der interesserer sig for samspillet mellem ret og etik inden for en række aktuelle tematikker.