| Nyhed

Ny bog sætter fokus på sexisme på universiteterne

Jo Krøjer fra Roskilde Universitet er en af otte forfattere til en ny bog om sexisme inden for universitetsverdenen. Bogen kortlægger karakteren af sexisme på universiteter, giver viden om de negative effekter af sexisme og kommer med konkrete bud på, hvordan sager om sexisme kan håndteres og forebygges på universiteterne.
Udsnit af forsiden på håndbogen ’Sexism in Danish higher education and research: Understanding, exploring, acting'.
Udsnit af forsiden på håndbogen ’Sexism in Danish higher education and research: Understanding, exploring, acting'.

 

”Sexisme og krænkelser i universitetsverdenen er ikke fortid. Det sker stadig, og det har stort set ingen konsekvenser for dem, der krænker. Derfor har vi skrevet den her bog, og derfor er vi nødt til at blive ved med at sætte spotlys på problemet.”

Sådan siger Jo Krøjer, der er lektor i køns- og arbejdslivsforskning ved Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Hun og syv andre forskere fra landets universiteter gik i gang med at skrive håndbogen ’Sexism in Danish higher education and research: Understanding, exploring, acting’  for et år siden, efter at 689 ansatte ved forskningsinstitutioner havde fortalt vidnesbyrd og skrevet under på, at de havde oplevet sexisme i universitetsverdenen.

Siden da er der kommet flere beretninger til. I alt har de forskere, der tog initiativ til underskriftindsamlingen, modtaget cirka 900 vidnesbyrd, og der kommer hele tiden flere til.

Grobund for sexisme

I bogen gennemgår forfatterne, hvordan sexisme kommer til udtryk, og de sætter spot på, hvilke faktorer der skaber grobund for sexisme i forskningsverdenen:  

”Universiteterne har en patriarkalsk kultur, som stadig lever. Der sidder stadig langt flere mænd end kvinder på de ledende og magtfulde poster. Desuden er det et meget hierarkisk system, hvor man i de første mange år af sin forskningskarriere er ansat i løse og usikre ansættelser. Så unge forskere er meget afhængige af at være på god fod med deres – typisk mandlige - seniorkolleger. Det giver grobund for en kultur, hvor sexisme og anden grænseoverskridende adfærd kan finde sted – uden at de unge forskere føler, at de kan sige fra,” siger Jo Krøjer og fortsætter:

”Vi ønsker, at bogen skal være en støtte til alle dem, der har oplevet noget, som var krænkende for dem, og som de oplever, at de står alene med. I denne bog får de vished om, at de ikke står alene – og de får anvisninger til, hvor den kan søge hjælp.”

Cases giver ny indsigt

Som led i projektet har forskerne gennemført en survey blandt de 689 underskrivere, og den har været med til at skabe ny indsigt i, hvordan sexisme kommer til udtryk i universitetsverdenen. Jo Krøjer har som køns- og arbejdslivsforsker fået bekræftet og nuanceret sit billede af de dynamikker, der er på spil i universiteternes organisationer. Hun vurderer, at de beretninger, de har modtaget fra personer, som oplever, at de har været udsat for krænkende adfærd, tegner et ret entydigt billede:

”De typiske reaktioner fra ledelserne i forbindelse med rapportering af sexistiske krænkelser er, at det bagatelliseres eller negligeres. Den krænkede person får måske endda skylden eller bliver forflyttet. Der bliver generelt ikke skredet ind over for krænkeren. Dermed oplever medarbejderne, at den slags er noget, man skal affinde sig med. Det er en del af gamet, og det er en kultur, de skal lære at klare sig i. Hvis man vil ændre sådan en organisationskultur, er man nødt til at indføre nogle sanktioner og have nogle langt mere omfattende tiltag, end man har i dag,” siger Jo Krøjer.

Hvad bør gøres?

I bogen opfordrer de otte forfattere helt konkret universitetsledelserne til at være opmærksomme på seks aspekter, som skaber grobund for sexisme: bias, gråzoner, det kølige arbejdsklima, victim blaming, rapportering af sager og individuelle beskyttelsesstrategier.  De kommer også med konkrete bud på, hvordan man som ledelse kan arbejde med at imødegå disse aspekter.

”Universiteterne skal stramme sig gevaldigt an. RUC tilbyder fx information om, hvor folk kan henvende sig, hvis de har oplevet sexisme eller sexistiske krænkelser. Men der skal mere til, hvis man for alvor vil ændre kulturen i en organisation,” mener Jo Krøjer.

Forfatterne foreslår blandt andet, at der nedsættes en national ombudsmandsfunktion, som skal rådgive de akademiske organisationer i forhold til ligestilling og chikane på arbejdspladsen. De foreslår desuden, at man nedsætter et nationalt udvalg, som er uafhængigt af de enkelte universiteter, og som kan tage stilling i konkrete krænkelsessager.

På institutionsniveau foreslår de, at man på det enkelte universitet nedsætter et udvalg for sexisme og chikane, som kan sidestilles med de eksisterende praksisudvalg på universiteterne. Derudover anbefaler de, at man får etableret legitime og transparente klagemekanismer, som medarbejderne har tillid til.

Roskilde Universitet tager fat i problemet

På Roskilde Universitet tager formanden for ligestillings- og mangfoldighedsudvalget, prorektor Peter Kjær, positivt imod bogen:

”Bogen og hele debatten, som den er del af, er et vigtigt wake-up call for universiteterne, både i forhold til dagligdagen i forsknings- og undervisningsmiljøerne og i forhold til universitets beslutningsprocesser og karrierestrukturer. På RUC har vi allerede taget fat på spørgsmålet om sexistiske krænkelser, men arbejder også mere langsigtet med ledelse, arbejdskulturen og med kønsbalance i rekruttering og karrierer,” siger Peter Kjær.

 

FAKTA OM BOGEN:

  • Bogen ’Sexism in Danish higher education and research: Understanding, exploring, acting’ udkom den 4. november, og den kan downloades gratis her
  • Aarhus Universitet, Syddansk Universitet og Copenhagen Business School har givet økonomisk støtte til tilblivelsen af bogen.
  • De otte forfattere bag bogen er:

- Anna Franciska Einersen, videnskabelig assistent, CBS

- Jo Krøjer, lektor RUC

- Sorcha MacLeod, adjunkt, KU

- Sara Louise Muhr, professor MSO, CBS

- Ana María Munar, lektor CBS

- Eva Sophia Myers, chefkonsulent, SDU

- Mie Plotnikof, lektor, AU

- Lea Skewes, Post doc AU.