| Forskningsnyt

Ny bog om politisk kommunikation

Forskere fra Roskilde Universitet kaster lys over politisk kommunikation fra et humanistisk perspektiv i ny bog.
Bog om politisk kommunikation


I bogen 'Politisk kommunikation i humanistisk perspektiv' giver ni kommunikationsforskere med forskellige faglige baggrunde deres individuelle bud på perspektiver på feltet politisk kommunikation.

”Det humanistiske studium af politisk kommunikation er i de senere år trådt i baggrunden samtidig med at mediebilledet har ændret sig markant. Vi præsenterer med den nye bog en opdatering af både den klassiske og nyere humanistiske perspektiver på feltet, sådan at den rivende udvikling i medier og offentlighedsformer vi har set siden årtusindeskriftet, nu også bliver belyst med relevant humanistisk viden og metodologi,” siger lektor Niels Møller, der sammen med lektor Karsten Pedersen er redaktør på bogen.

I bogens kapitler behandles bl.a. medieanalytiske, retoriske, diskursanalytiske, systemteoretiske, narratologiske, argumentationsanalytiske og demokratiteoretiske greb for at belyse kompleksiteten i politisk kommunikation. Forfatterne illustrer deres pointer gennem analyser af aktuelle eksempler på politisk kommunikation.
 

Vigtig, tværfaglig indsigt

En af styrkerne ved bogen er tværfagligheden inden for det humanistiske felt, forklarer Karsten Pedersen:

”De forskellige humanistiske tilgange repræsenterer tilsammen en tværfaglig spænding, for forskerne går til stoffet med meget forskellige teorier, metoder og begreber. Pointen er at denne spænding i sig selv rummer vigtig tværvidenskabelig indsigt, og det betragter vi som en af bogens styrker,” siger han.

Målgruppen for bogen er primært humanistiske studerende ved universiteterne med interesse i metoder og værktøjer til kvalitative analyser af politisk kommunikation. Bogen henvender sig også til andre, der søger alternative analysetilgange til politisk kommunikation.

Redaktørerne af bogen er lektor Karsten Pedersen og lektor Niels Møller Nielsen, begge forskere ved Institut for Kommunikation og Humanistisk videnskab på Roskilde Universitet ligesom bogens øvrige bidragsydere.

Bogen er udkommet på DJØF Forlag.

 

Mere information

For yderligere information kontakt:

- Lektor Niels Møller, e-mail: nmn@ruc.dk, tlf.: 4674 2382
- Lektor Karsten Pedersen, e-mail: kape@ruc.dk, tlf.: 4674 3817