| Forskningsnyt

Ny bog: Er brug af neurointerventioner til at forebygge kriminalitet etisk forsvarligt?

Professor Jesper Ryberg har netop udgivet bogen ’Neurointerventions, Crime, and Punishment’ ved Oxford University Press.
Jesper Ryberg
Jesper Ryberg, professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.


Professor i etik og retsfilosofi Jesper Ryberg stiller skarpt på neurointerventioner i straffesystemet i ny bog.

Bogen er den første internationale monografi, der omhandler de mange etiske spørgsmål, der rejser sig vedrørende brug af såkaldte neurointerventioner til at forebygge kriminalitet. Neurointerventioner omfatter forskellige typer af behandling, der påvirker hjernen direkte for derigennem fx at influere på dispositioner til at begå kriminalitet. Der er i dag en voksende neurovidenskabelig forskning i den type behandling.

Om sådanne interventioner bør tages i anvendelse, kræver imidlertid afklaring af en lang række etiske spørgsmål, påviser bogen. Er det overhovedet acceptabelt at benytte den slags behandling? Hvordan skal behandlingen udføres og af hvem? Og hvilken lære kan man drage af den uhyggelige forhistorie, der er for den slags behandling igennem det 20. århundrede?

Det er komplicerede spørgsmål, og der findes ikke enkle svar, fortæller Jesper Ryberg. Men én konklusion fra bogen er at vi skal lære af fortidens fejl:

”Forhistorien med brug af neurointerventioner viser ikke i sig selv, om de bør anvendes i dag, men forhistorien kan bruges til at sikre os, at vi ikke gentager fortidens mange fejl,” siger Jesper Ryberg.

Læs mere om bogen 

Bogen er skrevet på baggrund af en Semper Ardens-bevilling fra Carlsbergfondet.
 

Mere information: 

For yderligere information kontakt professor Jesper Ryberg, e-mail: ryberg@ruc.dk