| Forskningsnyt

Ny bog: 'Domstolens blinde øje'

Ny bog af professor Jesper Ryberg netop udkommet på Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Jesper Ryberg Roskilde Universitet etik straf domstol
Professor i etik og filisofi Jesper Ryberg.

Kan et tilfældigt slag med en terning påvirke en dommers strafudmåling? En gruppe forskere har gennem flere forsøg, hvori tilfældige terningkast spillede en central rolle, demonstreret at irrelevante og tilfældige tal har en kraftfuld effekt på afgørelser vedrørende strafudmåling hos professionelle dommere.

Ubevidste faktorer
Dette er blot ét eksempel på, hvordan domstolenes arbejde kan være påvirket af ubevidste biases, som i værste fald kan true grundlæggende idealer om upartiskhed og fairness. I bogen samler Jesper Ryberg en lang række nyere forskningsresultater om de utallige ubevidste faktorer, der kan påvirke domstolens vurderinger og afgørelser.

Forlaget skriver, at bogen er et 'must read' for alle med interesse i domstolens funktion i retsvæsenet og det omkringliggende samfund.

Mere information

'Domstolens blinde øje' på DJØfs forlag

Kontaktinfo Jesper Ryberg