| Nyhed

Ny bog af Jesper Ryberg

I en ny bog sætter en række førende forskere på området fokus på risikovurderinger inden for retssystemet.
Jesper Ryberg
Jesper Ryberg er inden for sit forskningsfelt - strafferetsetik - internationalt førende. I 2011 modtog han den prestigefulde EliteForsk-pris. Pressefoto.


Professor i etik og retsfilosofi Jesper Ryberg har netop udgivet bogen ’Predictive Sentencing: Normative and Empirical Perspectives’. Bogen omhandler brugen af risikovurderinger inden for retssystemet.

Det er i dag blevet udbredt at benytte risikovurderinger, når man skal fastslå, hvordan det strafferetlige system skal håndtere kriminelle. Risikovurderingerne foretages typisk af fagpersoner i retssystemet, fx en retspsykiater, og i dag bruger man også i vid udstrækning computerdrevne algoritmer i risikovurderingerne. Men hvor gode er disse risikovurderinger? Og hvilken rolle bør de tillægges, når man f.eks. skal udmåle en straf til person, der har begået en forbrydelse? I bogen giver en række af verdens førende forskere inden for området deres svar på disse spørgsmål.

Bogen er redigeret af professor Jesper Ryberg (Roskilde Universitet) i samarbejde med professor Jan de Keijser (Leiden Universitet) og professor Julian Roberts (University of Oxford). Den er netop udkommet ved Hard Publishing, Oxford.
 

Mere information:

For yderligere information kontakt Jesper Ryberg; e-mail: ryberg@ruc.dk