| Nyhed

Ny analyse: Danske nyhedsmedier ligger højt internationalt i forhold til tillid og betaling

En ny rapport fra Roskilde Universitet viser, at danske nyhedsmedier skiller sig positivt ud på flere parametre i en sammenligning mellem 38 lande.
Interview Journalistik Stock photo
Foto: Colourbox

 

De danske medier er rigtig gode til at få brugerne til at betale for journalistik online eller i kombination med print, når man sammenligner med de 38 lande, der sammenlignes i den internationale undersøgelse 'Reuters Institute Digital News Report 2019'. Roskilde Universitet står bag rapporten 'Danskernes brug af nyhedsmedier 2019', som indgår som den danske del af den internationale undersøgelse, og rapporten er blevet til i samarbejde med Reuters Institute for the Study of Journalism ved University of Oxford, England.

”At der deltager så mange lande, gør det nemmere at se, hvordan mediebruget i Danmark skiller sig ud i forhold til andre lande. Dermed træder det unikke for Danmark også tydeligere frem. I årets rapport har vi derfor valgt at fokusere på de områder, hvor Danmark skiller sig ud i forhold til flertallet af lande. Det gælder blandt andet danskernes villighed til at betale for nyheder, danskernes tillid til nyhedsmedier samt det forandrede brug af sociale medier,” siger Kim Schrøder, der er professor i Kommunikation på Roskilde Universitet.

'Danskernes brug af nyhedsmedier 2019' viser, at 15 procent af danskerne er villige til at betale for nyhedsmedier. I Tyskland er dette tal kun 8 procent, mens det er 9 procent i England. Norge topper listen med 34 procent villige betalere.

”Internationalt set ligger Danmark højt på listen over befolkninger, der er villige til at betale for nyheder. Men i Norden ligger vi kun på en fjerdeplads. Og hvor betalingsviljen er vokset i både Norge og Sverige, har betalingsviljen i Danmark ikke rykket sig de seneste fire år. Der er grund til at være glad for, at vi i Danmark holder et fortsat højt niveau, men også grund til at spørge, hvorfor Danmark ikke kan øge villigheden til at betale, når nu det kan lade sig gøre i Norge og Sverige. Her er et af svarene, at danskerne kun er villige til at betale for ét abonnement, mens nordmænd er villige til at betale for flere,” siger professor Kim Schrøder.

Tillid til nyhedsmedier er et andet punkt, hvor danske nyhedsmedier adskiller sig positivt fra størstedelen af de andre lande. Generelt set er tilliden til nyhedsmedier nedadgående, hvis man ser på rapportens samlede resultat. Men i Danmark forholder det sig faktisk omvendt. 57 procent af danskerne har en generel tillid til nyhedsmedierne, hvor det internationale tal er 42 procent. 63 procent af danskerne har tillid til de nyhedsmedier, som de selv bruger, hvor det internationale tal er 49 procent.

”Tilliden til nyhedsmedier ligger i Danmark tredjehøjest - kun overgået af Finland og Portugal, og det er en tillid, der går på tværs af politisk standpunkt. Uanset om man stemmer til venstre for midten, på midten, eller til højre for midten, er der en udtalt tillid til de førende danske nyhedsbrands,”  siger Mark Blach-Ørsten, der er professor (mso) i journalistik på Roskilde Universitet og medforfatter til rapporten.

Brugen af sociale medier til nyheder ligger i Danmark stabilt på cirka 45 procent. Her dominerer Facebook fortsat – platformen bruges af 36 procent af danskerne, mens Facebook Messenger og Instagram bruges til nyheder af henholdsvis 8 procent og 6 procent. I andre lande, for eksempel Norge, har brugerne flyttet en del af deres nyhedsbrug fra Facebook til andre platforme som Facebook Messenger, Instagram og WhatsApp. I Norge bruges Facebook Messenger til nyheder af 14 procent, Instagram af 10 procent og Snapchat af 10 procent.

”Ligesom tidligere rapporter har vist, at danskerne er forholdsvis traditionelle i deres brug af nyhedsmedier, så ser det også ud til, at danskernes vaner i forhold til sociale medier er svære at ændre på,” siger Mads Kæmsgaard Eberholst, der studielektor og ph.d.-stipendiat på journalistik på Roskilde Universitet.

 

Om rapporten:

Rapportens data bygger på en stikprøve med svar fra 2011 personer, der afspejler den andel af befolkningen, der har adgang til internettet (97 procent). De adspurgte, der siger, at de bruger nyheder mindre end en gang om måneden, sorteres fra, og tallene i undersøgelsen afspejler altså svar fra online nyhedsbrugere.

Respondenterne kommer fra YouGovs panel, og undersøgelsen er derfor ikke baseret på fuldt ud tilfældig udvælgelse, men er vejet for repræsentativitet med hensyn til alder, køn, geografisk fordeling og socialklasse på baggrund af data fra blandt andet Danmarks Statistik. Da undersøgelsen er en online spørgeskemaundersøgelse, inkluderer den ikke den del af befolkningen, der ikke bruger internettet (3 procent).
 
Læs hele rapporten ‘Danskernes brug af nyhedsmedier 2019’.