| Nyhed | Forskningsnyt

Nordisk forskningsnetværk skal diskutere medier i lyset af tidens udfordringer

’Nordic Media Systems Research Network’, som er ledet af Roskilde Universitet, har modtaget to bevillinger på samlet cirka 1,5 millioner kroner.
Interview Journalistik Stock photo
Nordic Media Systems Research Network samler forskere fra Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige, Færøerne og Grønland. Foto: Colourbox

 

På verdensplan står medier og journalistik over for store udfordringer i form af blandt andet ’fake news’ og et samfund præget af postfaktuelle tendenser, som kan medføre misinformerede borgere og politiske beslutningsprocesser. Desuden er medieverdenen udfordret i forhold til at sikre et økonomisk fundament for uafhængig journalistik af høj kvalitet til at informere borgerne, kvalificere den offentlige debat og holde øje med magthaverne.

Disse udfordringer vil være omdrejningspunktet for det nordiske forskningsnetværk ’Nordic Media Systems Research Network’, som netop har modtaget to bevillinger på samlet cirka 1,5 millioner kroner. Det drejer sig om en bevilling på 1,2 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond og en bevilling på 300.000 kroner fra Danske Medier.

Netværket samler forskere fra Danmark, Island, Norge, Finland, Sverige, Færøerne og Grønland, og de skal diskutere udviklingen af mediepolitik og –systemer i lyset af tidens store udfordringer. Netværket ledes af professor (mso) Mark Blach-Ørsten og professor (mso) Ida Willig fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet.

De nordiske lande har en unik tradition for et todelt mediesystem med stærke public service-organisationer og private medier, og netværket vil blandt andet undersøge, om de nordiske mediesystemer kan fungere som inspiration til svar på nogle af de aktuelle udfordringer på verdensplan.
Målet med netværket er at skabe et førende forskningsmiljø, der skal skabe viden om den strukturelle opbygning af de nordiske mediesystemer og deres betydning for stærke og transparente demokratier.

Netværket vil blandt andet arrangere internationale konferencer, forskningsworkshopper og seminarer for interessenter, ligesom der skal udgives en bog om udfordringer og muligheder i de nordiske mediesystemer.

Læs om netværket på Danmarks Frie Forskningsfonds hjemmeside.