| Nyhed

Modtager af EliteForsk-rejsestipendium undersøger hyperkonkurrence

Ph.d.-studerende Annesofie Lindskov undersøger den konkurrencemæssige udvikling i Europa, USA, Japan og Kina siden 1980.
Annesofie Lindskov, ph.d.
Med EliteForsk-rejsestipendiet vil Annesofie Lindskov kunne rejse til University of Kentucky og Michigan State University og være en del af forskningsmiljøerne på de to amerikanske universiteter for en længere periode. Foto: Laila Versemann Photography

 

Uddannelses- og Forskningsministeriet har uddelt årets EliteForsk-rejsestipendier, og to af dem er gået til ph.d.-studerende fra Roskilde Universitet. EliteForsk-rejsestipendierne går til særligt talentfulde ph.d.-studerende, så de kan gennemføre længerevarende studieophold ved stærke internationale forskningsmiljøer. Hvert rejsestipendium er på 200.000 kroner.

Den ene af de ph.d.-studerende fra Roskilde Universitet er Annesofie Lindskov, der undersøger den konkurrencemæssige udvikling i Europa, USA, Japan og Kina siden 1980. Hendes ph.d.-projekt er delvist finansieret af Sino-Danish Center, og projektet er delt mellem Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet og University of Chinese Academy of Sciences.

I sit projekt undersøger Annesofie Lindskov, om industrier globalt er drevet af tiltagende hårdere konkurrence, såkaldt hyperkonkurrence.

”Siden 1990 har mange forskere og praktikere påpeget, at vi på tværs af brancher måske bevæger os mod en hyperkonkurrence. Er dette tilfældet, må virksomheder kæmpe for deres overlevelse og kan have svært ved at opbygge langsigtede konkurrencemæssige fordele. Hvis dette er tilfældet, bør virksomheder satse stort på innovation, disruption osv. Men det er ikke sikkert, at alle brancher står over for en øget konkurrence. Hvis konkurrencen i virkeligheden ikke er eskalerende, men virksomhedsledelser tror, den er det, er risikoen, at man bruger ressourcer på unødvendigt at udvikle nye kompetencer i stedet for at styrke de eksisterende,” siger Annesofie Lindskov og supplerer:

”I projektet forsøger jeg at måle denne konkurrencemæssige udvikling, da den empiriske evidens er meget tvetydig og ikke inkluderer data efter årtusindskiftet. I projektet anvender jeg data fra børsnoterede virksomheder. Projektets foreløbige resultater viser, at alle brancher ikke nødvendigvis er præget af hyperkonkurrence, som ellers antaget, men at der er behov for en mere nuanceret forståelse af konkurrencestrukturens tendenser,” siger hun.
 

Udvide internationalt netværk

Hun har fx undersøgt udviklingen i konkurrencestrukturen i den globale teknologisektor. Sektoren var primært domineret af USA - med Europa som en lille aktør - indtil 1980’erne, da virksomheder fra Japan ekspanderede. Siden årtusindskiftet har kinesiske virksomheder udfordret traditionelle aktører i branchen. På trods af disse bevægelser mellem USA, Europa, Japan og Kina viser foreløbige resultater fra Annesofie Lindskovs undersøgelse, at branchen generelt set siden årtusindskiftet ikke er præget af tiltagende konkurrence. Ligeledes er der på tværs af brancher i Danmark heller ingen indikationer på hyperkonkurrence. Til gengæld er der forskel på den konkurrencemæssige intensitet mellem brancher. En række af disse resultater er allerede publiceret i tidsskriftet ’Industry and Innovation’, i samarbejde med hendes vejledere professor (mso) Kristian J. Sund og lektor Johannes K. Dreyer.

Med EliteForsk-rejsestipendiet vil Annesofie Lindskov kunne rejse til University of Kentucky og Michigan State University og være en del af forskningsmiljøerne på de to amerikanske universiteter i en længere periode. På de to universiteter vil hun kunne følge forskere med speciale inden for både empiriske og teoretiske studier af konkurrence, herunder særligt hyperkonkurrence.

”Forskningsopholdet i USA vil give mig mulighed for at udvide mit akademiske netværk og præsentere min forskning for prominente forskere inden for hyperkonkurrence. Derudover vil jeg kunne udvikle min teoretiske viden og færdigheder om konkurrencestrategier og få kendskab til andre metoder, som jeg kan bruge til at undersøge hyperkonkurrence og dens eventuelle effekter på industri, virksomhed og på individuelt niveau – herunder også lederniveau,” siger Annesofie Lindskov.

Sammen med sine vejledere professor (mso) Kristian J. Sund og lektor Johannes K. Dreyer, Roskilde Universitet, og professor Jiang Yu, University of Chinese Academy of Sciences, arbejder Annesofie Lindskov på en videnskabelig artikel om teknologisektoren.

 

Kontaktinfo: 

Roskilde Universitets presseservice