| Nyhed

Ministerbesøg på RUC: Kan man blive lige så dygtig på 1¼ år som på to?

Mandag havde Roskilde Universitet besøg fra Christiansborg, da uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund lagde vejen forbi. Her mødte hun studerende og medarbejdere til en åben debat om især regeringens forslag om kortere kandidatuddannelser.
Christina Egelund
Uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund (foto: Lisbeth Holten)


Fra salen var der betydelig bekymring for, at reformen skaber et A- og et B-hold, når nogle studerende kommer på et traditionelt toårigt kandidatforløb, mens andre må nøjes med lidt over et år.

Der var også flere spørgsmål til, hvad det vil betyde for trivslen blandt de studerende, når de skal nå mere på kortere tid – samt hvad arbejdsgiverne i praksis vil vælge, når de står over for kandidater med henholdsvis en kort og en lang kandidatuddannelse.

Christina Egelund understregede, at hun lytter til bekymringerne, men at hun stadig mener, at det er nødvendigt med en nytænkning af kandidatområdet. Hun mener, at mange har stirret sig blinde på, at nogle kandidatuddannelser bliver kortere og ikke anerkender regeringens fokus på livslang læring, hvor det er meningen, at man kan vende tilbage til universitetet og videreuddanne sig gennem hele livet.

”Jeg anerkender ikke, at kvalitet bare er noget, man gør op i tid. Kan man blive lige så dygtig på sin uddannelse på et og et kvart år som på to år? Ja, det vil jeg mene, man kan. Kan man nå det samme? Nej, det kan man ikke,” sagde hun.

Til sidst i debatten tog en af de fremmødte studerende ordet og sagde, at RUC i virkeligheden allerede lever op til målsætningerne for reformudspillet – nemlig en tydeligere kobling til arbejdsmarkedet. Han henviste til den omfattende kandidatreform, som universitetet gennemførte sidste år, der blandt andet har til hensigt at skabe et stærkere sigte mod arbejdsmarkedet.

Christina Egelund anerkendte, at RUC allerede har en uddannelsesmodel med mange gode takter, som matcher flere af idéerne i reformudspillet – herunder fleksibilitet og fokus på en bedre kobling mellem uddannelser og arbejdsmarked og etablering af virksomhedssamarbejde.

Hun understregede desuden, at hun ser en stor værdi i de humanistiske uddannelser, som ellers ofte har været nævnt som her, hvor mange af de kortere kandidatuddannelser skal etableres.

”Humanistiske uddannelser bliver udsat for meget ufortjent bashing. Den der idé, der gror, om at humanistiske uddannelser bare er en mystisk ting, der ikke har forbindelse til virkeligheden, den abonnerer jeg ikke på,” sagde hun.