| Nyhed

Millionbevillinger fra Velux Fonden til to RUC-lektorer

To RUC-forskere er blandt modtagerne af Velux Fondens bevillinger under deres kernegruppeprogram. De skal forske i datadreven nyhedsproduktion og tillid i det digitale samfund.
Aske Kammer og Esther Oluffa Pedersen
Aske Kammer og Esther Oluffa Pedersen (foto: DMJX og Mads Folmer)


I alt syv humanvidenskabelige projekter får støtte fra Velux Fondens kernegruppeprogram. I år er to af disse fra Roskilde Universitet. 

Det drejer sig om: 

  • Lektor i journalistik, Aske Kammer, som modtager cirka 5,7 millioner til projektet Data-dreven nyhedsproduktion.
     
  • Lektor i filosofi og videnskabsstudier, Esther Oluffa Pedersen, som modtager cirka 5,7 millioner til projektet Det digitale samfund og tillid (DIS-TRUST).

”DIS-TRUST-projektet stiller skarpt på tillidens betingelser i det digitale samfund. Særligt ses der på udfoldelse af mellemmenneskelig tillid, når vi lever med digitale værktøjer som en forlængelse af vores umiddelbare væren. Dette gøres ved at fokusere på sociale mediers betydning for tillid, tillidsbrud og mistillid, hvordan tillid skabes og nedbrydes på platforme,” forklarer Esther Oluffa Pedersen.

Aske Kammer skal undersøge, hvordan nyhedsmedier arbejder med de data, de indsamler.

”I det digitaliserede samfund er data en strategisk ressource. Men vi ved ikke forfærdeligt meget om, hvordan nyhedsmedierne egentlig indsamler, forstår og bruger denne ressource – og det stiller dem potentielt i en dårlig position i forhold til teknologivirksomheder og internationale konkurrenter. Derfor er det nødvendigt med mere detaljeret viden om, hvordan nyhedsmedierne anvender den ressource, som data udgør. Nyhedsmedierne er en vigtig institution i samfundet – og det skal de blive ved med at være,” siger han.

Han uddyber, at bevillingen fra Velux Fonden betyder, at vi kan få en meget mere detaljeret og nuanceret viden om nyhedsmediernes dataanvendelse til gavn for forskningen, men også for nyhedsmedierne og det samfund, de er en vigtig del af.

Læs mere om projekterne på Velux Fondens hjemmeside