| Nyhed

Millionbevilling til forskning i at designe bæredygtig adfærd og bedre energistyring

Forskere fra Roskilde Universitet deltager i et dansk-tysk samarbejde om at skabe en bæredygtig digitalisering som hjælp til mere omkostningseffektivt forbrug af vedvarende energi i private husholdninger. Projektet er støttet af EU-initiativet Interreg.
Solceller
Et af Intellipower-projektets delmål handler om at afdække forbrugernes adfærd og behovet for strøm. Foto: Colourbox


Et samarbejde mellem Roskilde Universitet, Fachhochschule Kiel i Tyskland og en række danske og tyske virksomheder har fået bevilget 1,7 millioner euro til et tre-årigt projekt ved navn Intellipower. Projektet modtager bevillingen fra EU-initiativet Interreg, som støtter samarbejde på tværs af EU's landegrænser.

Formålet med Intellipower-projektet er at designe og konstruere en fleksibel og omkostningseffektiv elektronisk styringsenhed, der kan gå på internettet, og hjælpe med at forbedre koordineringen mellem energiforbrug i husholdninger og energiproduktion fra regenerativ vedvarende energi.

Projektet er hjemtaget af professor Jan Pries-Heje og lektor Magnus R.P. Hansen, begge fra Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. De to forskere skal bruge en dag om ugen på projektet de næste tre år. Projektbevillingen rummer derudover medfinansiering af en ph.d. i grøn og bæredygtig it.

Det overordnede mål for Intellipower er at løse det dobbelte problem, der ligger i både at motivere private husholdninger til at bruge elektricitet, netop når der er produktion af vedvarende energi, det vil sige, når solen skinner, eller vinden blæser, og samtidig at opretholde en bedre balance i elnettet ved at sikre, at elektricitet fra vedvarende energi bruges, når det produceres. Den løsning, som forskerne i projektet, sigter efter, er en omkostningseffektiv styringsenhed, der kan løse dette dobbelte problem.

Projektets mål er delt op i tre delmål. Det første delmål handler om at designe og udvikle en Intellipower-løsning, det vil sige selve styringsenheden, der kan motivere de private husholdninger til at bruge strøm, når den vedvarende energi faktisk bliver produceret ved hjælp af vind og sol.

Det andet delmål handler om at afdække forbrugernes adfærd og behovet for strøm. Her fokuserer projektets forskere på forbrugernes holdninger og motivation og afdækker det gennem prototyper og pilotprojekter - både af styringsenheden og brugergrænsefladen. Desuden er det hensigten at afdække behovet for at balancere elnettet bedre med fokus på de perioder, hvor private husholdninger bruger mest eller mindst energi.

Det tredje delmål handler om at evaluere Intellipower-løsningen i forhold til de afdækkede behov. Konkret skal projektet løbende evaluere den styringsenhed, der er designet. Først vil det ske i form af en evaluering af, hvordan løsningen kan videreudvikles. Siden vil evalueringen være mere naturalistisk, hvilket vil sige, at den vil foregå med rigtige brugere og i den rigtige kontekst. Til sidst vil det blive evalueret, i hvor høj grad styringsenheden løser det problem, det var meningen, at den skulle løse.