| Nyhed

Ledere skal skabe plads til uenighed

Der er mange ligheder mellem militær og civil ledelse, og gode ledelsesværktøjer kan vandre fra den ene branche til den anden. Ph.d.-studerende Søren Sjøgren undersøger, hvordan militære topchefer træffer beslutninger.
Soldater på feltøvelse
Militæret skiller sig ud fra mange andre brancher ved, at soldater opnår uddannelse og læring gennem øvelser, fordi man sjældnere står i de givne situationer i praksis. Foto: KP Niels Porsbøl, Trænregimentet / Forsvarsgalleriet

 

"Der er ærlig talt ikke noget, der er tættere på Gud på Jorden end en general på en slagmark. Jeg mener, at folk griner endda, hvis du fortæller en dum vittighed. Alle er der til at klappe dig på ryggen og fortælle dig, at du er en god fyr. Du er nødt til at have et par Rasmus Modsat-typer omkring dig."

Citatet kommer fra den amerikanske general og tidligere forsvarsminister Jim Mattis og handler om behovet for at skabe plads til, at medarbejdere kan ytre deres mening – også selvom den går imod topchefens.

Ph.d.-studerende og major Søren Sjøgren undersøger i sin afhandling, som er samfinansieret mellem Forsvarsakademiet og Roskilde Universitet, hvordan militære topchefer træffer beslutninger, og hvordan samspillet med staben, der understøtter chefen, er.

Til sit forskningsprojekt har han interviewet 30 højtstående NATO-officerer herunder Jim Mattis og general David Petraeus, der tidligere stod i spidsen for USA's militære indsats i Irak og Afghanistan. Citatet i indledningen stammer fra Søren Sjøgrens interview med Jim Mattis.

Flere af de interviewede arbejder aktivt med at skabe plads til uenighed.

”De er afhængige af, at stabsofficererne eller medarbejderne tænker selv og siger det, hvis de mener noget andet. Det er vigtigt at være tydelig om, hvornår man diskuterer, og hvornår man ikke gør. Derudover skal man erkende, at der er behov for diskussionen, og at diversitet er vigtigt, så ledere skal skabe plads til den,” siger Søren Sjøgren.


Diskussion på det rette tidspunkt

De interviewede militære topchefer har forskellige greb til at skabe plads til uenighed enten i form af den måde, de har organiseret sig på, eller gennem processer.

”Jim Mattis fortalte, at han havde to folk med sig, som ikke var en del af det amerikanske marinekorps, hvor han var leder. Deres opgave var at fortælle ham, når tingene var skæve, og han havde behov for nogen, der kunne være en nødbremse. Og han kunne ikke straffe dem for at sige deres mening. Mattis talte også om det, han kaldte ’mavericks’, altså folk der tænker anderledes, for militæret er ellers relativt konformt, og folk er meget ens. Men det skal selvfølgelig ikke være kværulanter,” fortæller Søren Sjøgren og fortsætter:

”Så kan man også se på processen. Der var en af de interviewede, der havde delt opgaveløsningen op i to stadier. I det første stadie diskuterer man, og i det andet stadie diskuterer man ikke længere, for der handler man. Som chef handler det om at være tydelig om, hvorvidt noget er til debat, eller om det er en ordre, for der er forskel på de to ting.”

Søren Sjøgrens bud er, at man med fordel kan gøre plads til uenighed, selvom det er svært.

”I stedet for at se dem, der siger deres mening, som et problem, der bare skal ud til siden, kunne det være, at de har noget spændende at sige. Både beslutningsteorien og min forskning viser, at det er bedre, at det er besværligt inde i staben, og at man så har en god løsning i felten, end omvendt. I mange andre brancher risikerer man at tabe penge, men i militæret risikerer folk at blive slået ihjel, hvis løsningen er dårlig. Men jeg vil ikke påstå, at det er nemt at være uenige – hverken for medarbejderen, der skal sige sin mening, eller for chefen, der skal accepterer meningen,” siger han.

 

Soldater i øvelsesterræn
"Som chef skal man være enormt bevidst om, hvad staben laver og bliver sat til – og også nogle gange sige nej, fordi det ikke er omkostningseffektivt at bruge ressourcer på,” siger Søren Sjøgren. Foto: Mads Rolf Ahrenskjær / Forsvarsgalleriet
Gruppe af soldater på feltøvelse
Til sit forskningsprojekt har Søren Sjøgren interviewet 30 højtstående NATO-officerer. Foto: KP Niels Porsbøl, Trænregimentet / Forsvarsgalleriet

Fakta

I sin forskning tager Søren Sjøgren udgangspunkt i en NATO-division, der ledes af en generalmajor, som har en stab på 400 officerer under sig.

Søren Sjøgren har fået udgivet en artikel i det videnskabelige tidsskrift Scandinavian Journal of Military Studies. Det er første af flere artikler i hans ph.d.-afhandling, som ligger færdig til august 2023.

Læs Søren Sjøgrens artikel i Scandinavian Journal of Military Studies.

Foto: Forsvarsakademiet