Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC modtager tre millionbevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Danmarks Frie Forskningsfond uddeler hvert år bevillinger til excellent ny forskning. Ved den seneste uddeling af midler fra fonden har forskere fra Institut for Naturvidenskab og Miljø modtaget støtte til tre forskningsprojekter. Instituttet modtager i alt bevillinger for mere end 11 millioner kroner.
Peter Westh
Professor Peter Westh leder et af de tre forskningsprojekter på INM, som bliver støttet af Danmarks Frie Forskningsfond. Foto: Uffe Weng

De tre projekter

Professor (MSO) Kristine Niis:
RIDILig – Rigidity and Dynamics of Ionic Liquids. Bevilling: 2.587.680 kr.

Når en væske krystalliserer, sker det brat og ved en helt bestemt temperatur, som vi kender det fra vand, der fryser. Når en sukkermasse størkner til et bolche, eller en glaspuster former sit værk, sker det derimod gradvist. Denne langsomme overgang kaldes glasovergangen. Vi har en god forståelse af, hvad der styrer den bratte krystallisering, men den gradvise glasovergang er stadig et grundvidenskabeligt mysterium.

Et af de uafklarede spørgsmål omkring glasovergangen er, i hvor høj grad den er universel, det vil sige, bliver den styret af de samme mekanismer i forskellige typer væsker? Og hvordan foregår glasovergangen, når det, der stivner, slet ikke er en væske, men noget mere indviklet, for eksempel et protein?

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvor universel glasovergangen er. Det gøres ved at arbejde med væsker, som er mere komplekse end dem, man normalt studerer i glasforskningen, nemlig ionvæsker. I projektet vil frembringe præcise mekaniske målinger af, hvordan ionvæsker stivner til glas og derved undersøge, om nano-struktur spiller en rolle for de grundlæggende glasovergangsmekanismer.

Professor Lone Simonsen:
Long-term Impact of Childhood Vaccination Programs: Using Historical Data to Understand Modern Disease Patterns. Bevilling: 2.592.000 kr.

Projektets centrale ide er at udnytte Danmarks rige sundheds- og befolkningsstatistikker til at belyse centrale spørgsmål om børnevaccinationernes betydning for folkesundheden i lyset af den seneste års genkomst af sygdomme som mæslinger, fåresyge og kighoste, der ellers har været næsten udryddet med vacciner i flere årtier. Projektstøtte vil forankre et nyt internationalt forskningsmiljø på RUC.

Projektet vil bruge disse data til at konstruere og analysere tidsserier for udvalgte smitsomme sygdomme fra perioderne før og efter indførelsen af masse-vaccinationsprogrammer med henblik på at besvare centrale spørgsmål: Hvordan påvirker vacciner de epidemiske sygdommes økologi og påvirkning af befolkningen over tid? Var store mæslingeepidemier virkelig forbundet med en generel stigning i børnedødelighed? I hvilken grad kan reduktionen af børnedødelighed set i Europa over det 20. århundrede, tilskrives vacciner?
 
Professor Peter Westh:
Simulation assisted enzyme design: Application of the Sabatier principle for interfacial enzyme catalysis. Bevilling: 5.903.080 kr.

Enzymer er en gruppe proteiner, der øger hastigheden af kemiske reaktioner i den levende celle. Af den årsag spiller de en central rolle for alt liv, men enzymer anvendes også teknisk og industrielt. De bruges i en række produkter fra vin til vaskemidler, og i mange tilfælde har teknisk anvendelse af enzymer ført til mere ressourcebesparende og bæredygtige processer.

Betingelserne ved industriel anvendelse er imidlertid anderledes end de naturlige betingelser, som enzymerne er skabt til, og dette betyder ofte, at deres aktivitet begrænses. Én måde at imødegå dette problem er at lave enzymvarianter, der er bedre tilpasset de industrielle forhold. Ved dette projekt udvikles og implementeres et nyt princip for vidensbaseret fremstilling af forbedrede industrielle enzymer. Projektet er et samarbejde mellem RUC, Novozymes og DTU.