| Nyhed

Hvordan håndterer ikke-demokratiske stater miljøudfordringer?

Nyt forskningsprojekt, der modtager millionbevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, skal undersøge, hvordan autoritære udviklingsstater som Kina og Vietnam takler store udfordringer som miljønedbrud og klimaforandringer.
Vietnams flag
Vietnam er - sammen med Kina - de to lande, som et nyt forskningsprojekt tager udgangspunkt i. Foto: Colourbox


I Kina og Vietnam er såkaldte ’miljøstater’ under opbygning, som man tidligere har set det i flere lande i OECD (Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling), der primært består af en række europæiske og vestlige lande.

Det betyder blandt andet, at borgere i højere grad forventer, at staten tager ansvar for at levere offentlige miljøgoder og spiller en central rolle i miljøforvaltningen.

Men i modsætning til eksempelvis flere vesteuropæiske lande vil den autoritære miljø- og udviklingsstat, som Kina og Vietnam er eksempler på, sætte nogle klare rammer for udførelsen af disse opgaver, ligesom den sætter begrænsninger for deltagelse og inddragelse af civilsamfundet.

I et nyt forskningsprojekt vil en gruppe forskere – ledet af professor (mso) Ole Bruun fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv – undersøge, hvordan disse nye miljøstater håndterer de store miljøudfordringer. Projektet bliver støttet med 3,7 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Gruppen bag forskningsprojektet glæder sig over at kunne igangsætte projektet om fremvæksten af miljøstater i Kina og Vietnam.

”Baggrunden er ikke mindst en international debat om, hvordan henholdsvis autoritære og demokratiske miljøforvaltninger takler tidens store udfordringer som miljønedbrud og klimaforandring. Det gælder for alle lande, at økonomisk vækst og sociale hensyn såsom fattigdomsbekæmpelse afvejes mod naturbeskyttelse og klimatiltag, men der er naturligvis afgørende forskelle i den rolle, som tildeles borgerdeltagelse afhængigt af styreform,” siger professor (mso) Ole Bruun og tilføjer:

”Målet er ikke mindst en bedre indsigt i styrker og svagheder ved den ikke-demokratiske tilgang til miljøforvaltning og i de underliggende transformationsprocesser, der kommer til udtryk ved overgangen til velfærds- og miljøstater,” forklarer han.

Et af de aspekter, som Ole Bruun og gruppen af forskere skal undersøge, er, hvordan den autoritære stats styringsmodeller imødegår et af de største problemer i vor tid: Den dobbelte krise i relation til fattigdom og naturbeskyttelse omkring nationalparker og naturbeskyttelsesområder.

Forskningsprojektet inkluderer forskere fra Danmark, Tyskland, USA, Kina og Vietnam, og foruden feltstudier vil gruppen bag projektet arrangere et antal internationale paneldebatter og workshopper. Det er desuden planen at arrangere en workshop på Roskilde Universitet, hvor projektets materiale fra Kina og Vietnam vil blive sammenlignet med erfaringer fra europæiske ’miljøstater’.