| Nyhed

Hvem bestemmer, hvad der er et godt børneliv?

Hvad er et godt børneliv? Og virker de hjælpeforanstaltninger, som kommunerne sætter i værk over for familier og børn i mulig mistrivsel? De spørgsmål er til debat i forsker Pernille Juhls nye bog.
børn
I bogen 'På sporet af det gode børneliv' følges en række børn fra nul til fire år. Arkivfoto fra Unsplash.com


De senere år har der været et stigende fokus på, hvordan vi som samfund kan sikre, at alle børn får et godt børneliv, og hvordan vi som samfund med en tidlig indsats kan hjælpe børn i vanskeligheder. Pernille Juhl undersøger i På sporet af det gode børneliv
blandt andet:

• Hvilke situationer i et barns hverdagsliv kan opfattes som problematiske?
• Hvem beslutter, at der skal tages affære?
• Hvilke tiltag tages der for at rette op på situationen?
• Virker de tiltag?

'På sporet af det gode børneliv' følger en række børn fra nul til fire år gennem et år. Fælles for børnene er, at sundhedsplejersker eller socialrådgivere er bekymrede for, om børnenes trivsel er truet.

For at afhjælpe problemerne har man iværksat forebyggende hjælpeforanstaltninger som eksempelvis særlig støtte i daginstitutionen eller aflastningsfamilie.

Bogen tegner et billede af, hvordan børns problemer kan forstås, når de udforskes i konkrete sammenhænge i et hverdagsliv, hvor børn er sammen med andre børn og forskellige voksne. Samtidig sætter bogen fokus på, hvordan den hjælp, vi som samfund sætter i værk over for børnene, kan få betydning for deres hverdagsliv.

Pernille Juhl er lektor i psykologi ved Roskilde Universitet. Hun forsker i psykologi og pædagogik - herunder forældre og børns hverdagsliv.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt lektor Pernille Juhl, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, e-mail: peju@ruc.dk