| Nyhed

Holbæk Kommune indgår samarbejdsaftale med Roskilde Universitet

Samarbejdsaftalen skal styrke arbejdet med lokale uddannelser og være til gavn for virksomhederne i Nordvestsjælland.
Borgmester Christina Krzyrosiak Hansen og rektor Hanne Leth Andersen underskriver aftale.
Foto: Holbæk Kommune


Fredag den 30. september har Roskilde Universitets rektor Hanne Leth Andersen og Holbæks Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen underskrevet samarbejdsaftale på HUSC – Holbæk Uddannelses- og Studiecenter.

Holbæk Kommune er og skal være en kommune, hvor familier, studerende og virksomheder med sindsro kan slå sig ned. Den nye samarbejdsaftale glæder derfor Holbæk Kommunes borgmester Christina Krzyrosiak Hansen, da det understøtter udviklingen af Holbæk som uddannelsesby.

”Det er nødvendigt, at der også er gode uddannelsesmuligheder uden for de store uddannelsesbyer. Lokale uddannelser er nemlig med til at skabe liv. De er med til at fastholde de unge i vores kommune, og som et resultat af dette er det med til at skabe udvikling og vækst i hele kommunen. Samarbejdsaftalen med RUC vil styrke det arbejde. Helt konkret vil de RUC-studerende, der er bosat i kommunen, nu blive gjort opmærksom på de muligheder, som de har for at bruge studiefaciliteterne på HUSC og tilbuddene i Ungehuset Lucerna,” fortæller Christina Krzyrosiak Hansen, der tilføjer, at det har stor betydning, at det nære studiemiljø med gode faciliteter, som HUSC rummer, er med til at fastholde de unge i uddannelse.


Vil også styrke det lokale erhvervsliv

Holbæk Kommune gør en særlig indsats for at tiltrække folk med de kvalifikationer, som de lokale virksomheder har brug for. Samtidig er det et mål at arbejde for, at de unge uddanner sig bredt til det lokale arbejdsmarked. Derfor ser Søren Stavnskær, der er formand for Udvalget for Beskæftigelse, Uddannelse og Erhverv i Holbæk Kommune, at samarbejdet vil styrke mulighederne for rekruttering af kompetent arbejdskraft.

”Samarbejdet med RUC tager afsæt i kommunens strategiske fokusområder omkring arbejdet med øget bæredygtighed og grøn omstilling. Så jeg ser for mig en styrkelse af sammenhængen mellem uddannelse og arbejde, fx ved at bringe erhvervslivet ind som undervisere eller tilbyde praktik, studiejob og projekter til de studerende. Dermed får vi også bedre mulighed for at imødekomme den efterspørgsel, som en række af vores virksomheder har på kvalificeret arbejdskraft,” fortæller Søren Stavnskær.

Som Region Sjællands centrale akademiske forsknings- og uddannelsesinstitution er Roskilde Universitet den naturlige samarbejdspartner for regionens offentlige og private sektors ambition om og evne til at løfte forsknings- og uddannelsesniveauet i Region Sjælland. Det er universitetets vision at flytte samfundet med banebrydende tværfaglig forskning og uddannelse og at være blandt de foretrukne europæiske universiteter inden for tværfaglig videnskabelse med lokal forankring og globalt udsyn og anerkendt for sit bidrag til forskningsbaseret bæredygtig forandring.

”Både forskere og studerende på Roskilde Universitet arbejder med virkelige problemer, og derfor er det også vigtigt at være til stede i lokalsamfundet. Roskilde Universitet er Region Sjællands universitet, og det harmonerer rigtig godt med den nye aftale med Holbæk Kommune. Det ser vi frem til. Målet er, at studerende og forskere arbejder sammen med virksomheder og kommunale instanser om konkrete problemstillinger, fx inden for pædagogik, sundhed, bæredygtighed eller forvaltning,” fortæller Hanne Leth Andersen, rektor for Roskilde Universitet.


Samarbejdsaftalens indhold

Samarbejdsaftalen bygger på flere års samarbejde mellem parterne. Parterne ønsker med samarbejdsaftalen at konsolidere og udbygge samarbejdet og styrke den strategiske dialog.

Roskilde Universitet skal bidrage til bæredygtig udvikling i et tæt samspil med det omgivende samfund, og det er visionen at være blandt de foretrukne europæiske universiteter inden for tværfaglig videnskabelse med lokal forankring og globalt udsyn.

Roskilde Universitet skal være den naturlige samarbejdspartner for regionens offentlige og private sektor og arbejde for den fælles ambition om at løfte forsknings- og uddannelsesniveauet i Region Sjælland.

Holbæk Kommune har som offentlig organisation medansvar for at sikre, at alle kommunens borgere har så gode muligheder som muligt for at leve det gode liv. Holbæk Kommune er og skal være en kommune, hvor familier, studerende og virksomheder med sindsro kan slå sig ned. Kommunen gør en særlig indsats for at tiltrække folk med de kvalifikationer, som de lokale virksomheder har brug for. Samtidig er det et mål at arbejde for, at de unge uddanner sig bredt til det lokale arbejdsmarked. Samarbejdet med Roskilde Universitet tager afsæt i kommunens strategiske fokusområder.

Samarbejdet med Roskilde Universitet tager afsæt i kommunens pejlemærker på området:
• Flere videregående uddannelsesmuligheder i Holbæk
• Flere lokale studerende på videregående uddannelser
• Uddannelse til flere

Fælles indsatser og projekter kan knyttes til følgende områder:
• Udvikling af uddannelsessamarbejder inden for udvalgte fagområder
• Samarbejde om udviklings- og forskningsprojekter
• Fælles kommunikation og public affairs