| Nyhed

Hanne Leth Andersen fortsætter som rektor på Roskilde Universitet

Rektor på Roskilde Universitet vil fortsætte arbejdet med at styrke universitetets relationer til omverdenen og levere forskning, som bidrager til at løse samfundets udfordringer - og ikke mindst sikre, at de studerende har et stærkt og godt studiemiljø tæt på forskerne.
Hanne Leth Andersen
Hanne Leth Andersen. Pressefoto.


Professor i universitetspædagogik Hanne Leth Andersen tager endnu en tørn som rektor på Roskilde Universitet. Bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen er meget glad for, at den nuværende rektor gennem de seneste ni år ønsker at fortsætte:

”Hanne Leth Andersen er i fuld gang med nogle for Roskilde Universitet meget vigtige udviklingsprojekter, og vi har stor tillid til, at hun besidder den helt rigtige kombination af indsigt, vedholdenhed og musikalitet, der skal til for at nå godt i mål med opgaverne. Især lægger vi vægt på øget studenterrekruttering og beskæftigelsesgrad af vores kandidater, fortsat styrkelse af universitetets forskningsprofil og ikke mindst værdiskabelsen for vores interessenter i Region Sjælland,” siger bestyrelsesformand Carsten Toft Boesen, som desuden er administrerende direktør i teknikrådgiveren NIRAS.

Hanne Leth Andersen ser frem til at stå i spidsen for Roskilde Universitet i endnu en periode:  

”Jeg glæder mig til at gå forrest i at styrke og udvikle Roskilde Universitets kvalitet og tydelighed i uddannelse og forskning også i årene fremover. Vi står i dag på et fundament, som gør det muligt at opbygge de alliancer, det kræver for at være et universitet i det 21. århundrede. Netop dette arbejde vil jeg lægge vægt på i de kommende år, både lokalt og globalt – for udfordringerne hænger sammen, og lokale partneres forventninger til deres universitet er et internationalt niveau,” siger Hanne Leth Andersen.

I de seneste ni år, hvor Roskilde Universitet har haft Hanne Leth Andersen på rektorposten, har universitetet bl.a. styrket den regionale rolle og etableret samarbejde med en lang række sjællandske kommuner og virksomheder. Senest har universitetet desuden omlagt sine kandidatuddannelser og tilbyder i dag et helt nyt sæt af uddannelser med skærpede tværfaglige og arbejdsmarkedsrelevante profiler.

Hanne Leth Andersen ansættes i en ny rektorperiode pr. 1. april 2023.

Kontaktinformation

For yderligere information kontakt: rektor@ruc.dk, eller ruc.dk/presse 
 

Om Hanne Leth Andersen

 

 • Mag.art. i romansk filologi, ph.d. i fransk sprog.
 • Professor i universitetspædagogik.
 • Har tidligere været ansat som studieleder, prodekan og centerleder ved Aarhus Universitet samt direktør for CBS Learning Lab. Siden 2014 har hun været rektor på Roskilde Universitet.
 • Har været medlem af en lang række ekspertgrupper og udvalg, både i Danmark og i udlandet. Har bl.a. været formand for den arbejdsgruppe under Undervisningsministeriet, der kom med anbefalinger til en national sprogstrategi, og medlem af regeringens ekspertudvalg for karakterskalaen.
 • Udnævnt til ridder af Æreslegionen i Frankrig, Légion d'honneur - det er Frankrigs højeste orden.
 • Sideløbende med sit virke som rektor har hun udgivet en række forskningsartikler og bøger om uddannelsessystemet, kvalitet, dannelse, eksamen og sprogundervisning.
 • Hanne Leth Andersen er 60 år og har to voksne sønner.

Fakta om Roskilde Universitet

Fakta om Roskilde Universitet

 • Roskilde Universitet blev etableret i 1972 og fejrer dermed 50-års jubilæum i år.
 • Universitetet består af fire institutter: Mennesker & Teknologi, Samfundsvidenskab & Erhverv, Naturvidenskab & Miljø, samt Kommunikation & Humanistisk Videnskab.
 • Der er cirka 7.500 studerende og 950 medarbejdere (årsværk) i alt, og universitetet har en årlig omsætning på ca. 800 mio. kr.
 • Universitetet blev etableret som et alternativ til de traditionelle universiteter, hvor gruppearbejde og problemorienteret projektarbejde blev universitetets særkende, efter inspiration fra amerikanske universiteter.
 • Roskilde Universitet er medlem af European Reform University Alliance og den globale Critical Edge Alliance.
 • Ud over rektor Hanne Leth Andersen består den øverste ledelse af universitetsdirektør Peter Lauritzen og prorektor Peter Kjær.