| Nyhed

Forskningsprojekt om inkluderende vækst i Etiopien modtager 10 mio. kr.

Forskningsprojektet ’Decent Work and GVC-based Industrialization in Ethiopia’, som har professor (MSO) Lindsay Whitfield fra Roskilde Universitet som forskningsleder, modtager bevillingen fra Danida.
Lindsay Whitfield - portræt
Professor (MSO) Lindsay Whitfield er centerleder for Centre of African Economies. Foto: Eva Lykke Jørgensen, RUC Kommunikation & Presse

 

Regeringer i afrikanske lande syd for Sahara leder efter sektorer, der kan drive inkluderende vækst i en kontekst af en stor ungdomsbefolkning, høj underbeskæftigelse og arbejdsløshed og tidligere vækstspor, som ikke skabte nok jobs eller fungerede som katalysator for en økonomisk transformation.

Asiens – og især Kinas – dominans inden for global eksport af tøj og tekstil ser ud til at aftage, og samtidig ser globale tøj- og tekstilindkøbere imod landene syd for Sahara efter billig arbejdskraft til tøj- og tekstilproduktion.

Skiftet inden for tøj- og tekstilproduktion til afrikanske lande syd for Sahara kan være til gavn for både globale indkøbere og afrikanske regeringer, virksomheder og arbejdere, da det kan betyde lave omkostninger og anspore inkluderende industrialisering og vækst i de pågældende lande, hvor produktionssektoren er lille. Men de bredere udviklingsmuligheder, som fulgte med den første bølge af outsourcing af tøj- og tekstilproduktion, har aftaget på grund af ændringer i den globale økonomi, som har medført et pres på leverandørerne.

Forskningsprojektet ’Decent Work and GVC-based Industrialization in Ethiopia’ (EthApparel), som har professor (MSO) Lindsay Whitfield fra Roskilde Universitet som forskningsleder, modtager 10,3 mio. kr. fra Danida, som hører under Udenrigsministeriet.

”Projektet EthApparel vil undersøge, hvad man kan lære af Etiopiens erfaringer, som kan føre til bedre arbejdsbetingelser og højere lønninger til arbejderne i en kontekst af løbende forandringer i den globaliserede tøj- og tekstilindustri og specifikke forhold i Etiopien,” siger Lindsay Whitfield.

Etiopien er et af de nyeste steder, når det handler om global sourcing i tøj- og tekstilindustrien, og derfor har erfaringerne derfra en bredere relevans i forhold til at forstå muligheder og begrænsninger i en industrialisering, som er drevet af tøj- og tekstilindustrien, i det 21. århundrede.

Det overordnede mål er at analysere, hvad der driver inkluderende vækst og industrialisering og anstændigt arbejde i den etiopiske eksportsektor af tøj- og tekstil, og hvad der måtte være af potentiale og forhindringer.

Projektet vil være det første af sin slags til samtidig at undersøge de tre niveauer i form af globale indkøbere, leverandørvirksomheder og arbejdere, og hvordan interaktionen mellem de tre aktørgrupper producerer særlige resultater.