| Nyhed

Forskningsprojekt: Ny viden om unge sugardateres motiver, oplevelser og dilemmaer

Forskere undersøger unges erfaringer med sugardating og præsenterer de foreløbige resultater i en ny rapport.
Person med mobiltelefon
Foto: Colourbox


Unge, der sugardater, giver overvejende udtryk for, at deres motiver for sugardating er en søgen efter penge, spænding, bekræftelse og nogle gange luksus. I mange tilfælde er det en kombination.

Det viser en ny rapport, der er en foreløbig opsamling på de kvalitative forskningsresultater fra projektet ’Sugardating blandt marginaliserede unge’, som har modtaget en bevilling under VELUX FONDENs HUMpraxis-program. Rapporten bygger på foreløbige analyser af de første 45 ud af cirka 65 planlagte interviews med unge mellem 18 og 30 år.

Projektet ledes af lektor Christian Groes fra Roskilde Universitet, og forskergruppen består desuden af lektor Jeanett Bjønness og postdoc Marie Højlund Bræmer, fra Aarhus Universitet.

”Sugardating har været debatteret livligt i danske medier, men nu har vi endelig fået en mere konkret viden om fænomenet, og hvordan de unge selv oplever det, og hvorfor de går ind i det. De unge, der sugardater, har meget forskellige baggrunde og motiver f.eks. at tjene penge, søge spænding og bekræftelse eller afprøve grænser. Undersøgelsens resultater kan både hjælpe os med at forstå de unges verden og de dilemmaer, de står med, de mange forskellige måder at gøre det på, og hvordan vi helt konkret kan hjælpe dem, der oplever problemer i forbindelse med sugardating,” siger lektor og projektleder Christian Groes.

Rapporten offentliggøres samtidigt med den kvantitative undersøgelse ’Unges udveksling af intimitet for materielle goder’ foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd i samarbejde med forskergruppen.
 

Skal bidrage til udvikling og forbedring af sociale indsatser

Udover at afdække unges motiver, baggrund og problemer i forbindelse med sugardating skal projektet også bidrage til at udvikle sociale indsatser, der kan afhjælpe de unges marginalisering. Det er RedenUng, der i samarbejde med Headspace, Børns Vilkår, U-turn København, SSP Ballerup og De Unges Hus i København skal stå for udviklingsarbejdet.

Rapporten viser, at en del af de unge giver udtryk for, at de gerne ville have haft voksne – eksempelvis deres forældre, lærere eller kontaktpersoner – at tale med om emner som f.eks. sex og grænser tidligt i deres liv. Flere af dem har også et ønske om at kunne udveksle tanker med andre unge, der som dem selv har erfaring med udveksling af sex eller intimitet for gaver eller penge. Ydermere efterlyser en række af de unge også større opmærksomhed på børns trivsel i folkeskole og institutioner for børn og unge.

”Undersøgelsen viser tydeligt, at de unge står meget alene med de problemer, de oplever i forbindelse med sugardating. De føler ikke, at omverdenen forstår dem – eller at de ligefrem bliver stemplet – og de savner nogen, de kan tale åbent med, og som forstår deres problemer. Det er netop det, RedenUngs rådgivning er til for, og vi glæder os til sammen med vores samarbejdspartnere at udvikle nye indsatser, som kan hjælpe de unge. Udover at hjælpe de unge direkte er der også brug for, at de ’voksne’ omkring de unge – fagfolk, rådgivninger, forældre og netværk – får redskaber til at tale med de unge om dating, sex og intimitet uden løftede pegefingre,” siger Mads Andersen Høg, der er teamleder i RedenUng.


Unge kan have brug for hjælp ved negative følger

Selvom de unge har mange motiver for sugardating, er pengene altid en faktor, når de udveksler sex.

”Det er ikke alle unge, der oplever problemer i forbindelse med sugardating, men særligt i forhold til udsatte unge er det afgørende, at de kan få hjælp med deres økonomiske situation og boligsituation. Udsatte unge kan også have brug for hjælp til at bryde med negative følger af sugardating, f.eks. når de bliver afhængige af pengene og spænding eller har brug for at dække et stofmisbrug. De kan også have brug for hjælp, hvis de oplever, at grænserne skrider, hvis de har ubehagelige oplevelser, eller hvis de ender i regulær prostitution og gerne vil stoppe igen. Så er det vigtigt, at de ved, hvor de kan gå hen og få hjælp, og at de sociale indsatser indrettes efter deres behov,” siger Christian Groes.

Rapporten giver et foreløbigt bud på centrale tematikker og tendenser i materialet, der vil blive opdateret i løbet af nogle måneder, når alle interviews er gennemført og analyseret.

Læs rapporten ’Sugardating blandt danske unge i alderen 18-30 år – Et kvalitativt studie’ (Opdateret).

Læs også den kvantitative undersøgelse foretaget af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.