| Forskningsnyt

Forskning fra RUC fremhæves i ny rapport om humanistisk forskning med impact

Danmarks Frie Forskningsfond har publiceret en ny rapport om forskningens impact. Et af de projekter, der fremhæves, er adjunkt Frej Klems projekt om overvågning af politiet.
Frej Klem Thomsen
Frej Klem Thomsen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab.


Humanistisk forskning er vigtigere end nogensinde. Sådan lyder det i ny rapport fra Danmarks Frie Forskningsfond, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. I rapporten sættes der med en række cases fokus på humanistisk forskning med impact.

Et af de projekter, der fremhæves, er et projekt af RUC’s adjunkt Frej Klem Thomsen om de moralske grænser for borgeres overvågning af myndigheder. I projektet undersøges de etiske udfordringer, som moderne overvågningsteknologi rejser. Frej Klem Thomsen fortæller:

”Traditionelt har forskere kigget på, hvilke etiske problemer det rejser, når myndigheder på forskellig vis overvåger borgerne. Men i takt med at teknologi, som kan bruges til overvågning, bliver stadig mere udbredt, så dukker der et nyt spørgsmål op: hvad skal vi etisk set mene om ’omvendt overvågning’, altså borgere der overvåger myndighederne, især politiet?”  

Som eksempel på en potentielt etisk problematisk form for omvendt overvågning nævner Frej Klem Thomsen software, som lader brugerne i et netværk registrere, hvor politiet placerer deres fotovogne. 

”Hvis det overordnet er godt, at bilister overholder hastighedsbegrænsningen og én grund til, at nogle bilister overholder reglerne, er, at de er bange for at få en bøde, så kan den form for overvågning være indlysende problematisk,” påpeger han.  

Det ifølge Frej Klem Thomsen måske mest kontroversielle eksempel er politifolks brug af kropskameraer. Kropskameraer har været afprøvet i en del lande, og i det første større studie var effekten overraskende positiv. I en politikreds i Californien faldt både frekvensen af magtanvendelse og borgernes klager over politiet dramatisk. 

Etiske problemstillinger
Der er imidlertid også potentielle problemer ved teknologien, påpeger forskeren:

”Den giver selvfølgelig myndigheder mulighed for mere overvågning af borgerne, og rejser på den måde en række klassiske problemer. Men den kan også fungere som en form for overvågning af politiet. I Danmark har fx Politiforbundet forholdt sig ekstremt kritisk til forslag om at indføre teknologien; med den begrundelse, at den var udtryk for mistillid til politiet.”  

Frej Klem Thomsens projekt handler om kritisk at vurdere og afveje sådanne etiske hensyn til effektivitet, privatliv, og mistillid. Hans arbejde består i at anvende filosofiske metoder om begrebs- og argumentanalyse til at afklare de etiske hensyn, som er på spil, og i at perspektivere til mere grundlæggende normative teorier for at teste de enkelte argumenter.

Forventningen til forskningen er bl.a., at resultaterne af Frej Klem Thomsens postdoc-projekt kan bruges af politikerne og af politiet, når de skal tage stilling til brug af kropskameraer i Danmark. 

Fakta: 

Bevillingsmodtager: Frej Klem Thomsen, Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, RUC. 
Projektitel: Who watches the watchers? The ethics of police sousveillance
Bevilget beløb fra Danmarks Frie Forskningsfond: 1.901.550 kroner

Mere information:

For yderligere information kontakt Frej Klem Thomsen