| Nyhed

Forskere udvikler nyt værktøj, der skal forebygge sexistiske krænkelser i omsorgsarbejde

Et nyt interventionsværktøj udviklet af forskere fra RUC skal forebygge sexistiske krænkelser mod fx socialpædagoger, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker og fysioterapeuter.
Powerplays
Forskning viser, at omsorgsprofessionelle har en stærk professionel omsorgsetik, der gør dem tilbøjelige til at udholde, fortie eller normalisere sexistiske krænkelser i arbejdssammenhænge.


Ansatte i omsorgssektoren på fx bosteder, hospitaler, klinikker og plejehjem er hyppigt udsat for uønsket seksuel opmærksomhed eller sexistiske krænkelser.

Fx har 17 % af FOA’s medlemmer været udsat for sexchikane på deres arbejde det seneste år, og tallene viser, at ansatte i social- og sundhedssektoren hører til de hårdest ramte. 

I omsorgssektoren er de ansatte særligt udsatte, fordi de kan opleve sexistiske krænkelser fra både kollegaer, ledere, såvel som borgere, patienter og pårørende. Desuden viser forskning, at omsorgsprofessionelle har en stærk professionel omsorgsetik, der gør dem tilbøjelige til at udholde, fortie eller normalisere sexistiske krænkelser i arbejdssammenhænge.

I forskningsprojektet Power Plays har forskere både undersøgt problemet og udviklet et nyt værktøj, der kan forebygge de sexistiske krænkelser. Udgangspunktet er, at det nye værktøj skal være forebyggende frem for ”reparerende”:

”For at støtte omsorgsprofessionelle i at bryde tavsheden og normaliseringen af sexistiske krænkelser på arbejdspladsen har vi i Power Plays-forskningsprojektet haft fokus på at udvikle konkrete og praksisnære værktøjer, som skaber rum for udvikling af en kollektiv bevidsthed og handlekraft, der kan forebygge sexistiske krænkelser i omsorgsarbejdet frem for at håndtere dem efterfølgende. Der findes kun få værktøjer til medarbejdere i omsorgssektoren i Norden, og de fleste af dem tilbyder udelukkende retningslinjer for, hvordan man bør håndtere sexistiske krænkelser på arbejdspladsen. Det ændrer ikke det store ved den arbejdspladskultur, som muliggør sexistiske krænkelser,” siger Marta Padovan-Özdemir, som er lektor i mangfoldighed og velfærdsarbejde på Roskilde Universitet og leder af Power Plays-projektet.

Lektor i køn og arbejdsliv Jo Krøjer, som også har deltaget i projektet, tilføjer:

”Det nye værktøj virker, fordi det tager afsæt i de erfaringer og oplevelser, som deltagerne har. Ud fra det udvikler deltagerne i fællesskab ny viden om, hvad sexistiske krænkelser handler om, og hvad der gør dem mulige. Dermed får arbejdspladsen blik for, hvordan de kan gå strukturelt og organisatorisk til værks i forebyggelsen af sexistiske krænkelser. Heri ligger nøglen til, at det virker.”

Power Plays-værktøjskassen er gjort frit tilgængelig på dansk, svensk, finsk og engelsk. Tillids- eller arbejdsmiljørepræsentanter, HR-medarbejdere, ledere eller medarbejdere kan selv anvende værktøjerne ved at følge manualerne i værktøjskassen.

 

Mere information

For yderligere information kontakt:

- Lektor i mangfoldighed og velfærdsarbejde Marta Padovan-Özdemir, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet, e-mail: mgordon@ruc.dk, tlf.: 4674 2187


 

Fakta om Power Plays' værktøjskasse

  1. Værktøjet skiller sig ud fra eksisterende forebyggelsesværktøjer ved at bygge på de ansattes egne erindringer om sexistiske krænkelser.   
  2. Power Plays-værktøjskassen er afprøvet i sundhedssektoren i Danmark og på socialpædagogiske institutioner i Sverige og Finland.
  3. Power Plays' erindringsværksted gør deltagernes oplevelser med sexistiske krænkelser til fælles viden på arbejdspladsen.
  4. Power Plays giver gennem situationsspil deltagerne mulighed for at forstå magtdynamikkerne i sexistiske krænkelser, men også finde frem til konkrete måder at sige fra og forebygge.
  5. På baggrund af en kortlægning af eksisterende forebyggelsesværktøjer har forskerne udviklet et ’kompas’, der kan guide arbejdspladser til at vælge og kombinere de rigtige værktøjer til at forebygge sexistiske krænkelser på arbejdspladsen.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Roskilde Universitet, VIA University College, Oulu University (Finland) og Jämställd Utveckling Skåne (Sverige).

Læs mere om Power Plays-værktøjskassen