| Forskningsnyt

Forfattere var med til at formulere målet med velfærdsstaten

Det er overraskende, i hvor høj grad politikerne ønskede at gå i dialog med forfatterne i den tidligste debat om den danske velfærdsstat. Det konkluderer professor Lasse Horne Kjældgaard, der netop har forsvaret sin doktordisputats.
Lasse Horne
Professor ved Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab, Lasse Horne Kjældgaard.


Professor Lasse Horne Kjældgaard undersøger i sin doktordisputats den dialog om velfærdsstaten, der udfoldede sig imellem politiske og litterære om velfærdsstaten i tidsrummet 1950-1980, hvor velfærdsstaten blev etableret og genstand for offentlig debat.

Han viser, at den tidligste danske debat om velfærdsstaten var en kulturdebat – og at forfattere, kunstnere og humanistiske intellektuelle i høj grad var med til at præge den.

”Det er overraskende, hvor bevidst og klart udtalt ønsket om en dialog med forfatterne har været fra politisk side. Toppolitikere som Olof Palme og Viggo Kampmann beder direkte om hjælp og indbyder forfatterne til dialog – og forfatterne svarer igen og bidrager, også begrebsligt, til at formulere meningen med velfærdsstaten,” siger Lasse Horne Kjældgaard.

I afhandlingen argumenteres der for, at værker af bl.a. Klaus Rifbjerg, Anders Bodelsen, Villy Sørensen og Henrik Stangerup talte med og bør tælles med i debatten om velfærdsstaten. Dens analyser omfatter både højmodernistiske digte, filmiske folkekomedier, satiriske musicals, revyer, komedier, nybølgefilm, abstrakte såvel som realistiske noveller og dystopiske fremtidsromaner.

”Villy Sørensen, for eksempel, tematiserer velfærdsstatens indbyggede fare for formynderi, Anders Bodelsen undersøger de mærkelige tilstande, der opstår, når velfærden og den sociale tryghed er opnået, Henrik Stangerup fremstiller dystert de svære de vilkår for overhovedet at tage personligt ansvar i en velfærdssat, og Svend Åge Madsen ser på, hvad der er på spil, når velfærdsstaten overtager ansvaret for de intime familierelationer,” siger Lasse Horne Kjældgaard.

Lasse Horne Kjældgaard forsvarede sin doktordisputats 'Meningen med velfærdsstaten: Velfærdsstatsdebat og dansk litteratur 1950-1980' tirsdag den 27. juni.