| Nyhed

Demokratiopfattelse og humanismebegreb blev fremkaldt i offentlige kulturrum

Lektor Esther Oluffa Pedersen forsvarer sin doktordisputats, hvori hun viser, hvordan flere af vores kulturværdier er blevet formet gennem diskussioner i perioden omkring Anden Verdenskrig, hvor debattørerne påvirkede hinanden og fremkaldte forskellige positioner i offentlige debatter.
Valgsted
Demokrati er en af de kulturværdier, som blev debatteret i offentligheden i tiden omkring Anden Verdenskrig. Foto: Colourbox


Doktordisputatsen ’Fremkaldte kulturrum. Diskussioner om demokrati, diktatur, humanisme, ansvar og videnskab i tiden omkring Anden Verdenskrig’ er den første tværdisciplinære analyse af danske kulturdebatter i mellem- og efterkrigstiden.

Lektor Esther Oluffa Pedersen fra Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab forsvarer doktordisputatsen på Roskilde Universitet fredag den 4. oktober.

Doktordisputatsen viser, at intellektuelle debatter udfolder et rum for forskellige positioner, og igennem debat kalder deltagerne hinandens positioner frem, og de påvirker hinanden gennem udtalelser, svar og modsvar. Diskussioner forgrener sig og bliver mange-dimensionerede, fordi de foregår i det offentlige rum.

Det viser disputatsen ved en gennemgang af offentlige debatter om styreform, nærmere bestemt demokrati over for diktatur, modstandskampen og humanismebegrebet i tiden omkring Anden Verdenskrig.

”Jeg kan blandt andet vise, at der var en overraskende bred opbakning til anti-demokratiske synspunkter i 1930’erne, der blev illegitime efter 1945. Jeg følger, hvad der sker med de anti-demokratiske synspunkter efter 1945 og ligeledes, hvordan krigserfaringen får vigtige offentlige debattører til at ændre politisk ståsted,” siger Esther Oluffa Pedersen.

Ud over debatten for og imod demokrati ser Esther Oluffa Pedersen på den parallelle debat om humanisme før og efter krigen, og vigtige debattører i begge debatter var Hal Koch, Poul Henningsen og Arne Sørensen.

Doktordisputatsen har to sigter. På den ene side er den en idé- og kulturhistorisk analyse af væsentlige debatter i dansk åndsliv i mellemkrigstiden, under og efter Anden Verdenskrig. Disputatsens andet sigte er, på baggrund af de mange debatter som Esther Oluffa Pedersen har fulgt tæt, at udfolde en kulturfilosofisk analysemode omkring begrebet kulturrum. Det drejer sig om at analysere offentlige debatter som udtryk for den kulturelle tilstand i et samfund og vise, hvordan positioner kan genbeskrives med forskelligt sprogbrug alt efter den historiske kontekst.

”Anden Verdenskrig er så vigtig, idet den som en skelsættende historisk begivenhed viser, at der var meget forskellige offentlige kulturrum før, under og efter krigen. Jeg undersøger, hvordan en voldsom begivenhed som Anden Verdenskrig både fremkalder bestemte positioner og umuliggør andre,” siger Esther Oluffa Pedersen.

Esther Oluffa Pedersens forsvar af doktordisputatsen finder sted fredag den 4. oktober klokken 13 i Biografen i bygning 41 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde. Forsvaret er offentligt, og alle er velkomne.

’Fremkaldte kulturrum. Diskussioner om demokrati, diktatur, humanisme, ansvar og videnskab i tiden omkring Anden Verdenskrig’ er udgivet i en let bearbejdet udgave som bog på Hans Reitzels Forlag.