| Nyhed

De danske universiteters Kina-partnerskab fylder ti år

Roskilde Universitet og de ørige danske universiteter har det fælles samarbejde Sino-Danish Center for Education and Research, der fylder ti år.
RUC set fra Trekroner Sø
Foto: Lisbeth Holten


Roskilde Universitet har fra starten været involveret i partnerskabet Sino-Danish Center for Education and Research sammen med de syv øvrige danske universiteter, det kinesiske videnskabsakademi og det kinesiske universitet University of Chinese Academy of Sciences (UCAS).

Fra 2015 til 2019 har RUC haft 13 forskellige forskere i Kina for at lave forsknings- eller undervisningsaktiviteter med SDC - årligt cirka ti (inklusiv gengangere). Herudover har otte ph.d.-studerende modtaget finansiering fra SDC. RUC-forskere er fortsat involverede i SDC-uddannelsen Public Management and Social Development.

Lektor Jørgen Rafn og ph.d.-studerende Alexander Ahrenkiel Bendt Støvelbæk udgør den pædagogiske enhed SMIL (Study Milieu and Intercultural Learning), som siden 2019 har lavet en række workshopper med de danske og kinesiske studerende på SDC’s uddannelser med henblik på at styrke læringen gennem kulturudveksling.

Prorektor Peter Kjær er RUC’s medlem i SDC’s danske bestyrelse, som består af medlemmer fra alle de otte danske universiteter.

Læs mere om Sino-Danish Center for Education and Research på fællesskabets hjemmeside.