| Nyhed

Akkrediteringsrapport nu i høring hos RUC

RUC har modtaget udkast til akkrediteringsrapport til høring med svarfrist d. 7. oktober. Den endelige afgørelse kommer d. 5. december 2019.
kvadratroden


Roskilde Universitet har i dag modtaget udkast til akkrediteringsrapport fra Akkrediteringsinstitutionen. Af rapporten, som nu er i høring hos RUC, fremgår det, at akkrediteringspanelet påtænker at indstille RUC til en ’betinget positiv institutionsakkreditering’.

”Klar ansvarsfordeling og levende kvalitetskultur”
Rapporten fremhæver positivt, at RUC har ”etableret et kvalitetssikringssystem med en klar ansvarsfordeling og at RUC har etableret et velorganiseret og dialogbaseret kvalitetssikringssystem, som identificerer udfordringer og løbende involverer studerende, undervisere og eksterne interessenter i udviklingen af uddannelserne”.

Universitetet har desuden en ”levende kvalitetskultur, hvor faglige og kvalitetsmæssige udfordringer drøftes åbent og tillidsfuldt med henblik på at finde gode løsninger på udfordringerne,” lyder det bl.a. i rapporten.

Men behov for mere opfølgning
Baggrunden for at indstillingen er betinget er ifølge panelet, at der bør ske forbedringer inden for opfølgningen på kvalitetsarbejdet på en række områder. Det er en problemstilling, som RUC allerede har stor fokus på, siger RUC’s rektor Hanne Leth Andersen:

”Panelet anerkender universitetets kvalitetssystem og ansvarsfordeling. Nu skal vi i gang med at analysere og behandle rapporten med fokus på kritikken og de enkelte anbefalinger, men umiddelbart handler kritikpunkterne om opfølgning inden for det system, vi har. Så vi er godt på vej, men skal være vedholdende for at nå i mål. Vi er naturligvis meget optaget af at leve op til både egne ambitioner og eksterne krav til kvalitetssikring,” siger Hanne Leth Andersen.

”Vi har i øvrigt haft en rigtig god og seriøs dialog med panelet,” tilføjer hun.

Høringsfase og mere om rapporten
Rapporten indeholder en analyse og en vurdering af kvalitetssikringssystemet og –arbejdet på RUC. Akkrediteringsrapporten er udformet af akkrediteringspanelet på baggrund af RUC’s ansøgning om institutionsakkreditering, selvevalueringsrapporten fremsendt 20. august 2018, udvalgte såkaldte audit trails samt panelbesøg i henholdsvis november 2018 og april 2019.

RUC har rapporten i høring frem til d. 7. oktober 2019. Høringssvaret fra RUC vil indeholde bemærkninger og overvejelser i relation til de udfordringer panelet har bemærket, samt eventuelle faktuelle rettelser. Akkrediteringsrådet træffer afgørelse om institutionsakkreditering af RUC på et møde d. 5. december 2019.

 

Mere information

For yderligere information kontakt pressemedarbejder Camilla Buchardt, e-mail: camilbu@ruc.dk, mobil: 2238 8282.