| Nyhed

700 gymnasieelever til Nat-dag på RUC

Naturvidenskabsfestival gør det konkret for kommende studerende, hvorfor naturvidenskab er både relevant og fascinerende.
VR briller i undervisningen på RUC
RUC anvender som noget helt nyt – og som det første universitet i Europa – den nyeste Virtual Reality teknologi fra Google i undervisningen. Via en simuleret virkelighed er det muligt for studerende på fx molekylærbiologi at være i laboratoriet og udføre eksperimenter, som normalt ikke vil være mulige at udføre.


Onsdag den 26. september vrimlede det med gymnasielever på Roskilde Universitets campus. Det var elever fra sjællandske gymnasier, der var taget til Nat-Dag som en del af den nationale Naturvidenskabsfestival i uge 39.

På RUC kunne eleverne opleve universitetet og laboratorierne, tage del i hands-on-eksperimenter og diskutere naturvidenskabelige problemstillinger med forskere og studerende. Dermed fik eleverne indblik i naturvidenskabelige områder indenfor medicinalbiologi, miljøbiologi, matematik, fysik, kemi, geografi og datalogi.

”Vi har lige haft et oplæg om enzymer, og så har vi lavet nogle forsøg i et laboratorie. Det har været rigtig spændende - også at se, hvilke lærere og andre studerende der er på RUC," fortæller Mathilde Borup Jeppesen, gymnasieelev fra Falkonergårdens Gymnasium.
 

Brug for naturvidenskabelige uddannelser

På Nat-Dagen blev det tydeliggjort for gymnasieleverne, at naturvidenskab findes overalt i hverdagen, og at forskere og studerende på feltet bidrager til at løse globale udfordringer inden for eksempelvis klima og sundhed.

Som Sjællands universitet spiller RUC en vigtig rolle i at tilbyde relevante uddannelser og gøre det interessant for kommende studerende fra hele regionen at uddanne sig inden for det naturvidenskabelige område.

”Hvis vi skal rykke på nogle af de helt store samfundsudfordringer inden for fx klima og miljø, så er der brug for naturvidenskabelig viden og metoder. Men der er også brug for at kombinere naturvidenskab med andre fagområder, eksempelvis på sundhedsområdet, når vi taler om fx livsstilssygdomme. Og det er netop, hvad vi gør her på RUC, hvor vores uddannelser er tværfaglige,” fortæller professor i medicinalbiologi, Jesper Troelsen, der var en af oplægsholderne på Nat-dag.
 

Inspiration til fremtiden

Roskilde Universitet har i mere end 10 år afholdt Nat-dag, hvor formålet netop er at motivere unge til at udforske, forstå og forandre verden med naturvidenskab. Nat-dag er blevet et tilløbsstykke for gymnasieeleverne, som igen i år fik ny viden og inspiration med hjem.

”Det er en god mulighed for at finde ud af, hvad man vil. Jeg synes blandt andet, det lyder vildt fedt, at man på RUC kan kombinere sine fag, og at man har stor indflydelse på, hvordan man sammensætter sin uddannelse. Jeg har endnu ikke besluttet mig for, hvad jeg skal efter gymnasiet, men det var spændende for mig at se, hvordan der er på RUC, for jeg kendte ikke så meget til det i forvejen”, slutter Mathilde Borup Jeppesen fra Falkoner Gymnasium.
 

Fakta:

Naturvidenskabsfestival er en national festival, som har til formål at skabe engagerende oplevelser med naturvidenskab blandt børn og unge. Festivalen finder sted hvert år i uge 39.

RUC inviterer to gange om året gymnasieelever inden for til Nat-dag, hvor eleverne kan eksperimentere, høre oplæg og blive introduceret til naturvidenskabelige problemstillinger.

RUC udbyder en række naturvidenskabelige uddannelser på både dansk og engelsk. Alle RUC’s uddannelser er tværfaglige.
 

Mere information

For mere information kontakt Susanne Sørensen, Institutleder for Institut for Naturvidenskab og Miljø på RUC, tlf.: 61 95 11 97.

RUC Kommunikation & Presse, tlf.: 28 87 00 27.