| Nyhed

6,2 millioner kroner til projekt om bedre kontrakter mellem den offentlige og den private sektor

Professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet modtager millionbevilling som del af Danmarks Frie Forskningsfonds uddeling til Sapere Aude-forskningsledere.
Professor (mso) Ole Helby Petersen
Professor Ole Helby Petersen fra Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv. Foto: Danmarks Frie Forskningsfond


Hvilke kompetencer skal den offentlige sektor bruge for at lave vellykkede kontrakter med den private sektor?

Det skal professor Ole Helby Petersen fra Roskilde Universitet undersøge i et nyt forskningsprojekt, som Ole Helby Petersen netop har modtaget en bevilling på 6,2 millioner kroner til i forbindelse med Danmarks Frie Forskningsfonds uddeling af bevillinger til Sapere Aude-forskningsledere.

”Projektet er det første forskningsprojekt både i Danmark og internationalt, som målrettet sætter fokus på sammenhængen mellem kompetencer og effekter i kontrakter mellem den offentlige og private sektor,” siger Ole Helby Petersen.

Den offentlige sektor indkøber varer og tjenesteydelser på det private marked for næsten 355 milliarder kroner hvert år, og dette projekt arbejder med teorier om transaktionelle og relationelle tilgange til offentlige udbud og kontraktstyring. Det er på den baggrund, at der vil blive udviklet et målrettet træningsprogram i offentlige indkøb og kontraktstyring.

Træningsprogrammet vil blive tilbudt i et randomiseret nationalt felteksperiment til alle offentlige indkøbere i de danske kommuner og regioner, hvor indkøberne inddeles tilfældigt i eksperiment- og kontrolgrupper.

Formålet med felteksperimentet er at måle, om målrettet træning i forskellige typer af kontraktkompetencer kan skabe bedre effekter i kontrakter mellem offentlige organisationer og det private marked.
 
Projektet løber i fire år og har ud over forskere fra Roskilde Universitet også deltagelse af verdensførende internationale forskere.

Læs mere om Danmarks Frie Forskningsfonds bevillinger på fondens hjemmeside.