| Forskningsnyt

40 millioner til projekt om simple og komplekse stoffer

Professor i fysik Jeppe Dyre fra Roskilde Universitet skal som ’VILLUM Investigator’ lede et forskningsprojekt, som skal besvare uafklarede videnskabelige spørgsmål om simple og komplekse stoffer. Projektet bliver støttet af VILLUM FONDEN.
Kristine Niss Jeppe Dyre
Professor Jeppe Dyre og lektor Kristine Niss fra Roskilde Universitet. Foto: Uffe Weng

 

Nogle materialer er simple, og der kan sættes regler op for, hvordan de reagerer, mens andre materialer er komplicerede og giver ofte uforklarede undtagelser for reglerne.

Vand er et eksempel på et kompliceret stof, der er undtagelse fra mange regler. Eksempelvis flyder is oven på vand, fordi is fylder mere end vand, selvom den generelle regel er, at fast stof fylder mindre end den tilsvarende væske.

Professor Jeppe Dyre fra Roskilde Universitet har med en række andre forskere i forskningscentret Glass and Time udviklet en teori, der forklarer mange af reglerne og undtagelserne. Men der er dog stadig en del uafklarede videnskabelige spørgsmål. Nu har Jeppe Dyre modtaget en bevilling på 39,9 millioner kroner til det seks-årige projekt ’Matter’, der skal forsøge at svare på nogle af disse spørgsmål.

Bevillingen kommer fra VILLUM FONDEN, der har givet penge til såkaldte ’VILLUM Investigators’. Det er første gang, bevillinger af denne type uddeles til i alt 11 førende danske forskere inden for naturvidenskab og teknik valgt ud af et ansøgerfelt på 101.

Læs også: Overraskende opdagelse om væsker

”Det er en kæmpe ære at blive udvalgt i den benhårde konkurrence om de eftertragtede ’VILLUM Investigator’-bevillinger. For mit og vores vedkommende kommer bevillingen på det helt rigtige tidspunkt, hvor vi har formuleret nogle helt nye videnskabelige spørgsmål, som kun kan besvares ved den massive forskningsindsats, bevillingen giver mulighed for,” siger Jeppe Dyre.

Nogle af de uafklarede spørgsmål er:
- Kan teorien udvides til også at omfatte gas-fasen?
- Kan teorien sige noget om kvantevæsker?
- Ville der være færre undtagelser fra regler, hvis verden havde flere dimensioner end tre?
 

En international forskningsgruppe

Den teori, som Jeppe Dyre og hans kolleger har udviklet, fortæller, at nogle stoffer er simple som eksempelvis metaller, plastik og olie, og derfor gælder reglerne for dem, mens andre stoffer som glas, sten og vand ikke er simple.

”Det var et helt uventet resultat af vores grundforskningscenterbevilling at stå med løsningen af mange mysterier inden for faste stoffers og væskers fysik. Nu glæder vi os til at tage skridtet videre og se, hvor langt teorien rækker ved at gå helt ud i diverse videnskabelige hjørner, for eksempel om man på en eller anden måde kan få gas-fasen med i teorien,” fortæller Jeppe Dyre.

Professoren fra Roskilde Universitet samler en forskningsgruppe, der vil blive delt op i seks mindre enheder, der hver skal se på et område i projektet. Hver enhed får en erfaren forsker som leder, der bliver suppleret med en ph.d.-studerende og en postdoc.

Forskningsgruppen kommer til at bestå af en blanding af både danske og udenlandske forskere.

På Roskilde Universitets fysik-uddannelse og naturvidenskabelige uddannelser kommer de studerende i kontakt med forskere som eksempelvis professor Jeppe Dyre.
 

Mere info

Kontaktinformation for professor Jeppe Dyre