| Nyhed

1.906 har søgt RUC som førsteprioritet

Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort årets ansøgertal til videregående uddannelser.
Indgang til Roskilde Universitet
Roskilde Universitet har fået 1.906 førsteprioritetsansøgninger. Foto: Tuala Hjarnø


Fredag 5. juli 2019 var der frist for at søge om optagelse på en videregående uddannelse, og Uddannelses- og Forskningsministeriet har offentliggjort ansøgertallene.

1.906 personer har søgt Roskilde Universitet som deres førsteprioritet.

De danske universiteter oplever en generel tilbagegang på to procent, ligesom det samlede antal ansøgere til de videregående uddannelser i Danmark er gået tilbage. Roskilde Universitet oplever ligeledes et mindre fald i antallet af ansøgere, da 37 færre personer har søgt universitetet i år sammenlignet med sidste år, hvor Roskilde Universitet oplevede en fremgang på seks procent. Det viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.

”Vi glæder os over de mange ansøgere, som ligger nogenlunde på niveau med sidste år. Vi gik seks procent frem i 2018, så det er forventeligt, at tallet er mere stabilt i år,” siger Maria Volf Lindhardt, vicedirektør for RUC Uddannelse & Studerende, og tilføjer:

”Vi ser frem til at tage imod en masse nye, videbegærlige studerende i august. Fremtidens uddannelser handler om at sætte sig ud over snævre faggrænser. Jeg tror, mange af de unge, der vælger studie i dag, lægger vægt på, at teorien bruges i praksis, og at man lærer at fokusere på metoder og analytiske færdigheder frem for pensumtænkning. På RUC bliver de studerende trænet i at tænke selvstændigt, forholde sig kritisk og samarbejde på tværs af fag. Det, man kalder de 21. århundredes kompetencer,” siger Maria Volf Lindhardt.

Se oversigt over tallene på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.