Forskningsgruppe > Interkulturelle studier > Nyhed

Kult: Et tidsskrift om postkolonial Danmark

Tidsskriftet Kult forbinder en serie af diskussionsfelter under fællesbetegnelsen postkolonial Danmark. Kult inkluderer også diskussioner uden for den danske sammenhæng, men med tråde til den danske kontekst. Tidsskriftet er forankret i forskningsgruppen Interkulturelle studier.
Tidsskriftet postkolonials logo

 

Tidsskriftet Kult er forankret i forskningsgruppen Interkulturelle studier på Roskilde Universitet. Kult ser på en serie af diskussionfelter under fællesbetegnelsen postkolonial Danmark:

  • Det danske rigsfællesskab, som består af Færøerne, Grønland og Danmark, har en fælles, men endnu ikke for alvor udforsket historie, der fortsætter med at påvirke diskussioner om national identitet og forståelsen af den rolle, som hvert af rigsfællesskabets medlemmer spiller i en fortsat stigende globaliseret verden. 
  • Dansk kolonihistorie. På hvilke måder har danske besiddelser af kolonier, men også i bredere forstand landets deltagelse i kolonialisme (for eksempel var Danmark en ivrig deltager i slavehandel), påvirket dansk selvforståelse? Hvilke spor har den koloniale arv sat sig i relation til dansk selvforståelse i forbindelse med landets rolle som aktiv deltager i nutidige internationale indsatser, for eksempel som militær/politisk magt, og som en betydningsfuld spiller inden for udviklingshjælp.
  • Danske forståelser af migration. Hvilke forestillinger har danskere haft om migration historisk og aktuelt? På hvilke måder kan migranters selvforståelse samt forståelse af danskere og det danske samfund være med til at skabe en refleksiv tilgang til danske reaktioner på migration og globalisering.

Den første udgave af Kult blev udgivet i 2004. Efter de første fem udgaver blev Kult til et online tidsskrift. Kult er peer reviewed og redigeres af medlemmer fra redaktionsgruppen.

Seneste udgivelser

KULT 15: Racism in Denmark
KULT 14: New Narratives of the Postcolonial Arctic
KULT 13: Thorkild Hansen and The Non-White – A Critical Reading of the Slave Trilogy

Mere om Kult

Kults webside