Forskningsprojekt > At danse med Parkinson > Nyhed

Hvad betyder samskabende forskning set indefra som både medforsker og universitetsforsker?

Brugerinvolvering og samskabelse i forskning er blevet hot. Men hvad indebærer det egentligt? Hvad får deltagerne ud af at være med? Og hvad kan vi lære af et insiderblik på kompleksiteterne ved samskabende forskning? I denne samskabte artikel stiller to medforskere og en universitetsforsker fra projektet skarpt på, hvad det indebærer og betyder for medforskere og universitetsforskere at være med i samskabende forskning, hvor medforskernes erfaringsbaserede viden sættes i spil.
Redigeringen af artiklen foregik under coronaens hærgen, derfor mødtes vi på Zoom.
Redigeringen af artiklen foregik under coronaens hærgen, derfor mødtes vi på Zoom.

I artiklen "'Vi er jo ikke Parkinson, men mennesker, som rummer en masse kvaliteter' – en universitetsforsker og to medforskere i dialog om at skabe viden sammen i et forskningsprojekt om Parkinsondans" tager medforskere Anders og Lotte og universitetsforsker Louise udgangspunkt i fortællinger om deres egne oplevelser af samskabelsesprocesser i forskningsprojektet "At danse med Parkinson".

Også deres fælles udforskning i artiklen udgør en form for samskabelse, hvor de løbende har lært af hinanden ved at tale om deres fortællinger. Desuden inviterer de læserne til en slags dialog mellem det, de læser, og deres egne forståelser og erfaringer. På den måde giver artiklen et ret unikt insiderblik på kompleksiteterne ved samskabende forskning.

En central pointe er, at man kan opnå en fornemmelse af sig selv som helt menneske, både når man deltager i Parkinsondans og i samskabende forskning. Og fordi sygdommen således fungerer som en slags "adgangsbillet" til både Parkinsondans og forskningsprojektets samskabelsesprocesser, ændrer sygdommen karakter fra udelukkende at blive forstået som en begrænsning, der indskrænker ens liv, til også at være en mulighed, der åbner døre til nye og meningsfulde aktiviteter.

Denne form for dobbelthed kan sommetider rumme en spænding, som Anders, Lotte og Louise reflekterer over: nemlig en spænding mellem at betragte Parkinsondans og det samskabende forskningsprojekt som meningsfulde aktiviteter og, ikke desto mindre, at være ambivalent over for at deltage, fordi man nødigt vil identificeres med sygdommen.

Her linket til artiklen: Vi er jo ikke Parkinson, men mennesker, som rummer en masse kvaliteter' – en universitetsforsker og to medforskere i dialog om at skabe viden sammen i et forskningsprojekt om Parkinsondans

 

I er meget velkomne til at dele artiklen med folk, der kan være interesserede. Anders, Lotte og Louise vil også gerne holde oplæg på baggrund af artiklen til arrangementer, hvor det kan have interesse. De kan kontaktes på anderslarsen23@gmail.com, lotte5.mengel@gmail.com og louisep@ruc.dk.