Forskningsprojekt > At danse med Parkinson > Nyhed

Fortællerværksteder efterår 2019 – vi samskaber analyser

I november og december 2019 gennemførte vi 3 møder med 4 hold (12 møder i alt), som vi kalder ”fortællerværksteder”. Vi brugte en række kreative metoder til at samskabe viden - digtning, podcast, og drama improvisation.
Dansende fødder
Vi lavede fælles analyser i værkstederne, blandt andet om temaet identitet i forhold til dans. Foto: Helle Kelter

Fortællerværkstederne byggede på dansernes egne oplevelser med Parkinsondans. De tog udgangspunkt i uddrag af interview og analyser på tværs af de interview, som foregik i forår og sommer 2019 med de 43 dansere, som deltager i forskningsprojektet.

Lisbeth Frølunde var tovholder på værkstederne i samarbejde med Maria Bee Strynø-Christensen og Louise Phillips fra forskningsteamet. Mødestedet var Handicapforeningernes Hus med praktisk støtte fra Rie Hovmann Rasmussen fra RUC og Parkinsonforeningen -  tak for det.