Forskningsudvalgets medlemmer

Medlemmer:

Peter Kjær

Peter Kjær

Prorektor
Hus: 03.2-W

Tlf: +45 20 77 59 74
E-mail:

Forskningsprofil >

Steen Baagøe Nielsen

Steen Baagøe Nielsen

Lektor
Hus: 03.1-NW

Tlf: +45 46 74 28 40 / +45 29 63 44 82
E-mail:

Forskningsprofil >

Lasse Martin Koefoed

Lasse Martin Koefoed

Lektor
Hus: 02

Tlf: +45 46 74 27 88 / +45 31 72 50 96
E-mail:

Forskningsprofil >

Anette Elisabeth Warring

Professor
Hus: 43.3

Tlf: +45 46 74 23 97
E-mail:

Forskningsprofil >

Benni Winding Hansen

Professor
Hus: 11.2

Tlf: +45 46 74 24 06
E-mail:

Forskningsprofil >

Thomas Schrøder

Thomas Schrøder

Professor
Hus: 27.1

Tlf: +45 46 74 22 50
E-mail:

Forskningsprofil >

Hanne Warming

Hanne Warming

Professor
Hus: 26.2

Tlf: +45 46 74 27 94 / +45 46 40 95 59
E-mail:

Forskningsprofil >

Lars Buur

Lars Buur

Lektor
Hus: 14.2

Tlf: +45 46 74 36 84 / +45 29 25 33 35
E-mail:

Forskningsprofil >

Lise Lotte Hansen

Lise Lotte Hansen

Lektor
Hus: 25.3

Tlf: +45 46 74 21 33
E-mail:

Forskningsprofil >

Helle Bach Riis

Ekstern lektor
Hus: 43.3

Tlf: +45 46 74 20 13 / +45 29 91 01 02
E-mail:

Forskningsprofil >

Kristoffer Marslev

Kristoffer Marslev

Postdoc
Hus: 14.2

Tlf: +45 46 74 25 72
E-mail:

Faste observatører:

Elisabeth Hvas

Vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice
Hus: 26.2

Tlf: +45 46 74 33 93
E-mail: