Forskningsudvalgets medlemmer

Medlemmer:

Peter Kjær

Peter Kjær

Prorektor
Hus: 03.2-W

Tlf: 2077-5974
E-mail:

Forskningsprofil >

Steen Baagøe Nielsen

Steen Baagøe Nielsen

Lektor
Hus: 03.1-NW

Tlf: 4674-2840 / 2963-4482
E-mail:

Forskningsprofil >

Lasse Martin Koefoed

Lasse Martin Koefoed

Lektor
Hus: 02

Tlf: 4674-2788 / 3172-5096
E-mail:

Forskningsprofil >

Anette Elisabeth Warring

Professor
Hus: 43.3

Tlf: 4674-2397
E-mail:

Forskningsprofil >

Benni Winding Hansen

Professor emeritus
Hus: 11.2

Tlf: 4674-2406
E-mail:

Forskningsprofil >

Thomas Schrøder

Thomas Schrøder

Professor
Hus: 27.1

Tlf: 4674-2250
E-mail:

Forskningsprofil >

Hanne Warming

Hanne Warming

Professor
Hus: 26.2

Tlf: 4674-2794 / 4640-9559
E-mail:

Forskningsprofil >

Lars Buur

Lars Buur

Professor
Hus: 14.2

Tlf: 4674-3684 / 2925-3335
E-mail:

Forskningsprofil >

Lise Lotte Hansen

Lise Lotte Hansen

Lektor
Hus: 25.3

Tlf: 4674-2133
E-mail:

Forskningsprofil >

Helle Bach Riis

Ekstern lektor
Hus: 43.3

Tlf: 4674-2013
E-mail:

Forskningsprofil >

Faste observatører:

Elisabeth Hvas

Vicedirektør for Kommunikation, Rektorsekretariat og Forskningsservice
Hus: 26.2

Tlf: 4674-3393 / 4187-9581
E-mail: