Forskningsprojekt: Ny viden om Corona-restriktionernes indflydelse på omsorgsarbejdet.

Ny forskning fra Center for Daginstitutionsforskning beskriver omsorgsarbejdes vilkår under Corona. Hvordan tilpasses det afgørende omsorgsarbejde, når pædagogerne tvinges til at nytænke hverdagen med børn og forældre?
Omsorg mellem voksen og barn
Colourbox.dk

 

Et forskningsprojekt om omsorg var godt i gang, da Danmark lukkede ned i marts 2020. Da daginstitutionerne efter mere end en måned igen måtte åbne, var hverdagen en helt anden. Det pædagogiske omsorgsarbejde havde fået nye vilkår.

Forskningsprojektet fortsatte og udnyttede muligheden for at undersøge, hvilke nye praksisformer, der har været nødvendige at sætte i værk ved genåbningen, samt hvilke oplevelser og erfaringer den nye praksis har medført. Rapporten tager udgangspunkt i de forandringer, der har skabt en positiv effekt på vilkårene for omsorgsarbejdet.

Den nye situation tvang danske daginstitutioner til at tænke hverdagen på nye måder. I rapporten har forskerne fokus på afleveringen af børnene som en situation, der ser meget anderledes ud efter genåbningen af daginstitutionerne. 

Tilbage i vuggestue.

En vuggestue, der deltog i omsorgsprojektet, bliver lige som alle andre institutioner tvunget til at gentænke, hvordan afleveringssituationen skal se ud. Dette sker for at kunne kontrollere, hvor mange mennesker, der befinder sig inde i vuggestuen.

Vuggestuen indfører en model, hvor forældrene skal aflevere barnet ved lågen til børnehavens legeplads. Pædagogerne oplever, at de nye meget klare rammer letter afleveringssituationen for børn og deres forældre. Børnene har savnet vuggestuen og forældrene etablerer hurtigt nye morgenrutiner, hvor de nye præmisser for afleveringen blev inkorporeret. Den ro, der er kommet på afleveringssituationen, giver bedre vilkår for omsorgsarbejdet i situationen og når barnet efterfølgende følges ind i huset og påbegynder sin dag. 

I et brev til forældrene reflekterer pædagogerne over denne nye praksis, og den ro det giver. Vuggestuen tilbyder, at det fremover vil være muligt i perioder at aflevere ved lågen. En pædagog forklarer, at hun er overrasket over, hvor meget i genåbningsprocessen, der handler om forældrene. Hun fortæller, at børnene er meget dygtige til at tilpasse sig de nye rutiner, pædagogerne præsenterer dem for.

Omsorg og forældresamarbejdet. 

Rapporten beskriver, at forældrene også spiller en rolle i omsorgsarbejdet. Dette kommer især til udtryk i afleverings- og afhentningssituationer, hvor pædagogerne modtager eller overdrager barnet. 

Når forældrene henter deres barn, viser omsorgen sig i dagsfortællinger om barnets væren og færden i løbet af dagen. Vuggestuen tilstræber, at barnet er til stede i dette møde mellem pædagog og forældre. Herved får barnet hjælp til at formidle sit liv, og pædagogernes ansvar for barnets dagligdag tydeliggøres for forældrene, dette er med til at skabe tryghed. 

Den nye situation ved genåbningen viser pædagogerne vigtigheden af at tænke hensynet til forældrene ind i omsorgsarbejdet. Forandringerne har givet pædagogerne et blik for, hvilke forventninger de har til forældrene og det har givet mulighed for at evaluere disse forventninger. 

Corona og omsorgsarbejde. 

Der hersker ingen tvivl om, at genåbningen af daginstitutionerne har lagt et stort pres på pædagogerne og at hverdagen har set helt anderledes ud. Denne rapport undersøger nogle af de tiltag, der har givet en uventet positiv effekt på omsorgsarbejdet. Under genåbningen har der været færre børn pr. voksen og der har været behov for klare rammer i forældresamarbejdet. Dette har i denne vuggestue været medvirkende til, at omsorgsarbejdet har haft bedre vilkår. 

Læs hele rapporten her

Forskere i projektet.  

Kim Rasmussen, lektor v. Institut for Mennesker og Teknologi, RUC. 

Niklas Alexander Chimirri, lektor v. Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

Pernille Juhl, lektor v. Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.

Thomas Gitz-Johansen, lektor v. Institut for Mennesker og Teknologi, RUC.