Endelig! CeDif afholder årskonference.

Endelig kan vi afholde Center for Daginstitutionsforsknings årskonference. Vi glæder os til igen at kunne samles fysisk og opleve en spændende dag med oplæg, workshops og paneldebat.
Navneskilte på bord
Fra CeDif billedarkiv

 

”Så kan vi endelig holde vores årskonference om ulighed, som vi har måttet udskyde pga. Corona. Kom og hør spændende oplæg om børns sociale præferencer og om pædagogisk arbejde med børn i udsatte positioner og deltag i diskussion om migrantbørns møde med daginstitutionen, om normkritisk evalueringskultur eller om programmer som svar på ulighed.  Vi ser frem til at se jer igen og husk at tilmelde jer!” – Centerleder Annegrethe Ahrenkiel. 
 

Årets tema – Ulighed. 


Mange aktører mener, at daginstitutioner kan spille en vigtig rolle i bekæmpelsen af ulighed. Den styrkede pædagogiske lærerplan fremhæver, at ”dagtilbud af høj kvalitet har markant positiv betydning for især børn fra hjem, hvor forældrene ikke i tilstrækkelig grad kan stimulere og støtte børnene”. Der er iværksat en række programmer og indsatser rettet mod børn i udsatte positioner, og senest er Ghettoplanen og sprogscreeninger af 2-årrige blevet en del af den tidlige indsats for at udligne sociale forskelle. 


Ulighedsproblemet bliver ofte definere som en læringsulighed, daginstitutionerne skal udligne. Men kan daginstitutionerne udligne geografisk, kulturel og social ulighed? CeDif årskonference stiller skabt på ulighedsbegrebet og på daginstitutionernes muligheder for at løse den vifte af ulighedsproblemer, de står overfor. Vil tiltagende være tilstrækkelige? Er det de rigtige tiltag? Og hvad sker der, når de iværksættes? Disse spørgsmål er omdrejningspunktet for denne konference. 
 

Praktiske oplysninger. 


Tilmelding: 20211025 Cedif årskonference (ruc.dk)

Årskonferencen afholdes mandag den 25. oktober 2021 fra klokken 9:30 til 15:00 i Festsalen (bygning A lokale 220). Adresse: Tuborgvej 164, 2400 København NV. 


Pladserne til arrangementer bliver fordelt efter først til mølleprincippet, så klik ind på tilmeldingslinket for at sikre dig en plads. 


Arrangementet koster 125 kr. Prisen inkluderer frokost samt te og kaffe i løbet af dagen. Du skal tilmelde dig på linket senest den 17. oktober.  


Programmet for dagen kan findes på tilmeldingslinket.