"Det dobbelte perspektiv"

Jacob Nossell, handicapkonsulent og cand.com, giver i videoen hans perspektiv på, hvad et forskningscenter som LIMO kan bidrage med i relation til at skabe viden om livet med mobilitetshandicap fra et børne- og ungeperspektiv. Derudover taler han om, hvordan “det dobbelte perspektiv”, hvor man prøver at fremhæve styrken i vanskelighederne omkring mobilitetshandicap, kan udgøre både et potentiale og en udfordring, samt hvordan han selv har brugt sit handicap aktivt og positivt til blandt andet at skabe sin karriere.
Jacob Nossell
Jacob Nossell